Najczęściej szukane

EN

Media i Technologia

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę prawną w zakresie wszelkich zagadnień dotyczących nowych technologii, czy prawa e-commerce. Zapewniamy pełną obsługę wszystkim klientom działającym w obszarze e-commerce. Posiadamy również duże doświadczenie w obsłudze klientów działających w sektorze mediów (w tym producentów filmowych, wydawców czy nadawców telewizyjnych). Jesteśmy też bardzo dobrze przygotowani do zapewnienia pełnej obsługi prawnej we wszystkich sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem i fintech.

Usługi

IT / e-commerce:

 • Tworzenie lub negocjowanie dla naszych klientów:
  • wszelkich umów odnoszących się do przeniesienia praw wyłącznych (lub, odpowiednio, udzielania licencji) do dowolnego oprogramowania lub sprzętu komputerowego,
  • umów związanych z wdrażaniem oprogramowania/systemów informatycznych w firmie,
  • wszelkich umów, w tym umów SLA, dotyczących serwisowania lub zarządzania oprogramowaniem / systemami informatycznymi oraz
  • umów SaaS, IaaS lub PaaS.
 • Kompleksowa obsługa wszystkich klientów działających w obszarze e-commerce, w tym w związku z przygotowaniem warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, ogólnych warunków umownych, polityki prywatności, polityki cookies. Wsparcie w procesie prowadzenia działań marketingowych online.

Usługi z zakresu prawa mediów:

 • Przygotowanie i negocjowanie wszelkich umów zawieranych przez wydawców prasy codziennej lub periodycznej oraz wydawców książek.
 • Przygotowanie i negocjowanie wszelkich umów zawieranych w ramach procesu produkcji lub koprodukcji utworów audiowizualnych, w tym filmów i seriali.
 • Przygotowanie i negocjowanie wszelkich umów związanych z nabywaniem materiałów audiowizualnych od osób trzecich, w celu ich nadawania przez nadawców telewizyjnych lub operatorów kablowych (w szczególności w zakresie nabywania materiałów licencjonowanych).
 • Świadczenie bieżących usług wsparcia w zakresie przygotowania i negocjowania wszelkich umów związanych z prowadzeniem działań promocyjnych / marketingowych, w tym umów barterowych, umów sponsoringu lub umów o lokowanie produktu / usługi.
 • Przygotowanie zasad prowadzenia akcji promocyjnych lub konkursów organizowanych w Internecie lub w ramach działalności emisyjnej.
 • Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej związanej z prowadzeniem wszelkich działań e-commerce, w tym usług VOD.
 • Reprezentowanie klientów we wszystkich postępowaniach przed Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa i fin-tech:

 • Wdrożenie wymogów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii.
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Wsparcie w zakresie zarządzania incydentami.
 • Szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 • Przygotowanie pełnej infrastruktury prawnej dla klientów działających w obszarze FinTech, począwszy od przygotowania niezbędnej dokumentacji, negocjacji wszystkich umów obejmujących rozwiązania informatyczne wykorzystywane w celu świadczenia usług finansowych oraz reprezentowanie klientów przed odpowiednimi instytucjami krajowymi.

Doświadczenie

JSW Grupa Kapitałowa

Doradztwo w zakresie dostosowania spółek z Grupy Kapitałowej JSW, operatorów usług kluczowych, do wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Case study

Grupa PKN Orlen

Doradztwo w zakresie dostosowania spółek z Grupy Kapitałowej PKN Orlen, operatorów usług kluczowych, do wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Case study

Google Poland Sp. z o.o. oraz Google Inc.

Obsługa prawna w zakresie relacji z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, doradztwo w zakresie lokalizacji (tj. dostosowania do krajowych regulacji prawnych) globalnych rozwiązań, produktów i usług oraz wsparcie dla serwisu AdWords w zakresie przepisów dotyczących dozwolonej reklamy. Wsparcie w postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw osobistych.

Case study

YouTube LLC

Doradztwo w zakresie lokalizacji (tj. dostosowania do krajowych przepisów prawnych) serwisu YouTube w Serbii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze i Macedonii.

Case study

eBay Inc.

Doradztwo przy planowanej transakcji nabycia praw wyłącznych do największej w Polsce internetowej platformy transakcyjnej (Allegro).

Case study

EG A/S

Pełne doradztwo dla duńskiej spółki EG A/S, jednej z największych skandynawskich firm informatycznych, zatrudniającej ponad 1000 pracowników i posiadającej oddziały w Danii, Norwegii, Szwecji i Polsce, dostarczającej rozwiązania cyfrowe dla ponad 9 500 klientów publicznych i komercyjnych.

Case study

Diebold Nixdorf

Usługi prawne świadczone w zakresie sprzedaży określonego sprzętu komputerowego oraz wdrażania lub utrzymywania / serwisowania różnego oprogramowania / systemów informatycznych zainstalowanych w kasach lub bankomatach wyprodukowanych przez klienta.

Case study

Displate (GWD Concept sp. z o.o.)

Doradztwo w zakresie szeregu szczególnych kwestii prawnych związanych z międzynarodową internetową platformą sprzedaży plakatów na metalowym nośniku zaprojektowanych przez artystów, w szczególności w odniesieniu do wymogów handlu elektronicznego i aspektów prawa własności intelektualnej.

Case study

4Fun Media (4Fun TV)

Kompleksowe doradztwo w zakresie różnych aspektów polskiego prawa radiofonii i telewizji, w szczególności w zakresie prowadzenia działań reklamowych i promocyjnych, obowiązków regulacyjnych, nabywania materiałów audiowizualnych, itp.

Case study

STOPKLATKA S.A.

Usługi prawne związane z handlem elektronicznym i działalnością nadawczą prowadzoną przez klienta, ze szczególnym uwzględnieniem usług VOD i nadawania materiałów promocyjnych.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Bogdan Duda

Partner Warszawa

Paulina Wyrostek

Counsel Kraków

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Paulina Milewska – Mróz

Starszy Prawnik Katowice

Jakub Przybyliński

Prawnik Warszawa

Filip Wójtowicz

Młodszy Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close