Najczęściej szukane

EN

Adam Piwakowski

Partner | Warszawa

Doświadczenie

Adam jest angielsko walijskim prawnikiem. Adam jest odpowiedzialny za rozwój strategiczny firmy, zarządzanie biznesem oraz za międzynarodowy program relacji z klientami. W swojej pracy pełni wieloaspektową rolę pośrednika pomiędzy angielskojęzycznymi rynkami zagranicznymi a polską jurysdykcją prawną, zarządza projektami, pomagając nowym inwestorom stawiać pierwsze kroki na polskim rynku, doradza w transakcjach transgranicznych oraz wspiera polskie spółki w dostępie do rynków zagranicznych.

W swojej wyjątkowej roli i z szerszym spojrzeniem na światowy rynek prawniczy, Adam jest kluczowym strategiem w zakresie rozwoju i wzrostu Kancelarii oraz siłą napędową jej innowacyjnego podejścia, z impulsem do wprowadzenia na polski rynek prawniczy świeżego i innowacyjnego sposobu myślenia. W 2016 roku Adam został indywidualnie wyróżniony w rankingu prawników Financial Times Innovative Lawyers Ranking za „doradztwo” w zakresie innowacyjnej inicjatywy klienta. Adam pozostaje jedyną osobą w Polsce, która została wyróżniona w tym rankingu. Jego wykształcenie prawnicze jest mocno zakorzenione w prawie ubezpieczeniowym i ogólnych procesach gospodarczych. Przez 10 lat prowadził działalność w Wielkiej Brytanii, zarówno we własnym zakresie, jak i w wiodących kancelariach prawnych, świadcząc usługi prawne w zakresie ubezpieczeń ogólnych i reasekuracji, doradztwa dotyczącego polis ubezpieczeniowych i zgodności oraz pomagając w rozwiązywaniu sporów o dużej wartości, w tym w sprawach majątkowych, finansowych i zawodowych.

W ostatnim czasie Adam zarządzał projektami dotyczącymi nieruchomości komercyjnych, fuzji i przejęć oraz private equity, odchodząc od tradycyjnego doradztwa prawnego, zapewniając bardziej biznesowe podejście w świadczonych przez prawników Zieba & Partners usługach prawnych.

Adam zdobywał swoje doświadczenie zawodowe praktykując w renomowanych brytyjskich kancelariach prawnych z siedzibą w Londynie. Wcześniej był partnerem i udziałowcem kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy.

Kompetencje

JĘZYK angielski
EDUKACJA Greenwich University (LL.B Hons)
REKOMENDACJE Adam został indywidualnie wyróżniony w Rankingu Financial Times Innovative Lawyers za "doradztwo w zakresie innowacyjnej inicjatywy klienta". Adam pozostaje jedyną osobą w Polsce, która została wyróżniona w Rankingu.

Doświadczenie

  • Doradztwo na rzecz Schooner Capital, amerykańskiemu funduszowi, w wielomilionowym sporze o arbitraż inwestycyjny z Rzeczpospolitą Polską na tle przepisów ICSID dotyczących ułatwień dodatkowych oraz polsko-amerykańskiego Traktatu o stosunkach gospodarczych i handlowych. Spór dotyczył prywatyzacji polskiego przemysłu tłuszczowego.*
  • Doradztwo na rzecz Darley Energy PLC oraz Honwood Services Limited w arbitrażu inwestycyjnym przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej o wywłaszczenie inwestycji powoda w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż polialitu w regionie Puck w Polsce do maksymalnej kwoty ok. 1,4 mld EUR, w tym w zakresie finansowania postępowań sądowych.*
  • Doradztwo na rzecz Work Service S.A. w pierwszym w Polsce projekcie dopuszczenia akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 mln PLN, do obrotu na Głównym Rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych poprzez akcje depozytariusza.*
  • Doradztwo na rzecz Redefine Properties Limited przy nabyciu większościowego pakietu akcji spółki Echo Prime Properties B.V., obejmującego portfel 18 nieruchomości komercyjnych (w tym centra handlowe i budynki biurowe) o łącznej wartości 1,2 mld EUR.*
  • Doradztwo na rzecz Generac Holdings Inc., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, przy nabyciu aktywów spółki MOTORTECH Holding GmbH & Co. KG.*
  • Doradztwo na rzecz Marlin Equity Partners przy nabyciu spółki technologicznej Medius Poland.*
  • Doradztwo na rzecz INEOS Upstream Services Ltd przy wielomilionowym nabyciu od polskiej firmy Unified Oilfield Services najnowocześniejszego sprzętu do szczelinowania (w tym spreadów szczelinowych i sprzętu sejsmicznego).*
  • *Doradztwo świadczone w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close