Najczęściej szukane

EN

Aleksandra Karteczka – Gurgul

Starszy Prawnik | Kraków

Doświadczenie

Aleksandra specjalizuje się w prawie administracyjnym i cywilnym w zakresie nieruchomości (zarówno w aspektach materialnych, jak i proceduralnych), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wywłaszczeniem i zwrotem nieruchomości, a także transakcjami dotyczącymi nieruchomości.

Nieruchomości | Budownictwo

Aleksandra uczestniczy w polskich i międzynarodowych transakcjach nabycia i sprzedaży gruntów zarówno na cele mieszkaniowe, jak i komercyjne. W tym zakresie Aleksandra analizuje stan prawny nieruchomości, co skutkuje przygotowaniem raportów due diligence, uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji transakcyjnej, jak również w procesie jej negocjowania.

Postępowania korporacyjne i gospodarcze

Aleksandra reprezentuje osoby fizyczne i prawne w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym między innymi w sprawach dotyczących zagospodarowania nieruchomości, decyzji o wywłaszczeniu/przejęciu nieruchomości na rzecz Państwa oraz w sprawach dotyczących zasiedzenia lub wydania nieruchomości.

Aleksandra zdobywała doświadczenie pracując dla wiodących kancelarii wyspecjalizowanych w obsłudze podmiotów z sektora nieruchomości. Jako stypendystka Programu Erasmus Praktyki odbyła staż w londyńskiej Kancelarii Hoxtons Solicitors zajmując się przygotowywaniem transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości, jak również wynajmu i dzierżawy. Następnie pracując w jednej z wiodących firm prawniczych w Londynie zdobyła doświadczenie w zakresie Mental Health oraz Community Care.

Kompetencje

TYTUŁ Adwokat
JĘZYKI polski, angielski
CZŁONKOSTWO Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie
EDUKACJA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 2015), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Studia podyplomowe z zakresu prawa zamówień publicznych, 2018).

Doświadczenie

 • Doradztwo na rzecz klienta indywidualnego w zakresie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych o charakterze rolniczo - leśnym położonych na Mazurach.*
 • Doradztwo na rzecz wiodącej na rynku polskim spółki deweloperskiej przy transakcji nabycia 100% udziałów spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i przygotowanie dokumentacji transakcyjnej.*
 • Doradztwo na rzecz spółek z Grupy Skanska przy weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje mieszkaniowe oraz biurowe w Krakowie.*
 • Doradztwo na rzecz klienta prowadzącego lokalną działalność deweloperską w zakresie zagospodarowania nieruchomości w ujęciu prawnoadministracyjnym.*
 • Doradztwo na rzecz Klienta przy sprzedaży nieruchomości rolnej o złożonym i skomplikowanym stanie prawnym, znajdujących się na terenie Krakowa oraz sporządzanie dokumentacji transakcyjnej.
 • Doradztwo na rzecz Echo Investment przy nabyciu nieruchomości położonej w Krakowie w celu realizacji projektu mieszkaniowego oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego polskiego dewelopera w zakresie projektów inwestycyjnych wraz z reprezentacją przed właściwymi organami i sądami administracyjnymi.
 • Doradztwo na rzecz spółki cypryjskiej przy nabyciu Centrum Biurowego położonego w Warszawie (nieruchomość podlegała dekretowi Bieruta i roszczeniom reprywatyzacyjnym).
 • Bieżące doradztwo dla deweloperów, w tym doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych (komercyjnych i mieszkaniowych).*
 • Bieżące doradztwo na rzecz wiodącej polskiej firmy z sektora energetycznego, w tym sporządzanie i negocjowanie umów handlowych.
 • *Doradztwo świadczone w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close