Najczęściej szukane

EN

Anna Grochowska-Wasilewska

Counsel | Warszawa

Doświadczenie

Anna jest adwokatem i doktorem nauk prawnych.  Dołączyła do zespołu B2RLaw w kwietniu 2020 roku. Łączy pracę zawodową z praca naukową. W 2020 roku z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Zakład ubezpieczeń jako podmiot uważany za pokrzywdzonego w procesie karnym”. Od 2014 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z postępowania karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2021 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w sprawach karnych oraz sporach gospodarczych, a także zajmuje się doradztwem w zakresie compliance. Przed dołączeniem do B2RLaw przez ponad 5 lat współpracowała z innymi warszawskimi kancelariami, specjalizującymi się w prawnej obsłudze przedsiębiorców. Przed tym okresem, w latach 2010-2014, była prawnikiem w Programie Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Prawo karne gospodarcze

Anna reprezentuje oskarżonych i pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania karnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych. Prowadzone przez nią postępowania dotyczyły m.in. przestępstw popełnionych na szkodę spółek prawa handlowego, przestępstw korupcyjnych, ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, oszustw ubezpieczeniowych czy przestępstw przeciwko wierzycielom.

Spory sądowe

Anna reprezentuje klientów w sprawach gospodarczych i sporach cywilnych. Prowadzone przez nią postępowania obejmowały m.in. spory wynikające z umów inwestycyjnych, odpowiedzialności ubezpieczeniowej, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji oraz spory między akcjonariuszami i między wspólnikami. Posiada również doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach o ochronę dóbr osobistych, z zakresu prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

Compliance

Anna doradza spółkom i władzom spółek prawa handlowego w kwestiach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnej, a także w zakresie compliance w ramach ich organizacji. Posiada doświadczenie w opracowaniu procedur compliance, ze szczególnym uwzględnieniem procedur antykorupcyjnych oraz zgłaszania nieprawidłowości przez tzw. sygnalistów. Posiada certyfikat „Approved Compliance Officer”.

Kompetencje

TYTUŁ Adwokat
JĘZYKI polski, angielski, francuski
CZŁONKOSTWO Izba Adwokacka w Warszawie (od 2017).
EDUKACJA - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Doktor Nauk Prawnych (2020)
- Izba Adwokacka w Warszawie, Aplikacja adwokacka (2016)
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Magister Prawa summa cum laude (2013)
- Erasmus Universiteit Rotterdam, Wydział Prawa, Rotterdam, Holandia, Erasmus LLP (2013)

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close