Najczęściej szukane

EN

Edyta Wasilewska

Prawnik | Warszawa

Szybki kontakt

[email protected]

Doświadczenie

Edyta jako adwokat i teoretyk, w swojej codziennej pracy stawia na praktyczne podejście biznesowe, którego podstawą jest wyspecjalizowana wiedza w ściśle zakreślonych dziedzinach nauk prawnych.

Prawo medyczne | Life sciences i ochrona zdrowia

Edyta świadczy kompleksowe usługi prawne dla podmiotów specjalizujących się w działalności leczniczej i ochronie zdrowia. Począwszy od rejestracji tych podmiotów we właściwych rejestrach po sporządzanie pełnej dokumentacji w obsłudze pacjenta czy nadzór nad kontaktowaniem z NFZ. Edyta jest autorem książki: „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie” (wyd. C.H.Beck). Obecnie pracuje nad komentarzem do nowej Ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi [red.] oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (wyd. C.H.Beck).

Commercial law

Edyta zapewnia codzienne wsparcie w zakresie Commercial law, doradzając przy szerokim zakresie spraw dotyczących umów, w tym kontraktów na dostawy i dystrybucję.

Ochrona danych osobowych

Edyta jest wiodącym ekspertem w zakresie ochrony danych osobowych. Pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych dla podmiotów publicznych. Monitoruje bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Jest audytorem trenerem RODO i autorką ponad 40 skutecznie wdrożonych polityk ochrony danych osobowych w korporacjach medycznych oraz podmiotach administracji publicznej. Edyta jest współautorką komentarzy do przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ustawach: prawo o prokuraturze, ustawa o samorządzie województwa i ustawa o samorządzie powiatowym (wyd. C.H.Beck).

Postępowania korporacyjne i gospodarcze

Edyta jest również członkiem zespołu sporów i doradza w sprawach dotyczących postępowań korporacyjnych i gospodarczych. Jest wiodącym ekspertem w zakresie sporów z zakresu zaniedbań medycznych.

Kompetencje

TYTUŁ Adwokat
JĘZYKI polski, angielski, włoski
CZŁONKOSTWO - Izby Adwokacka w Warszawie (od 2022)
- Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
EDUKACJA - Doktor nauk prawnych, Uczelnia Łazarskiego (2018)
- Magister prawa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (2012)

Doświadczenie

  • Badacz w pracach merytorycznych nt. Wybór i opracowanie finalnych procedur formalno- prawnych dla szpitalnych jednostek HB-HTA na podstawie wypracowanych rozwiązań oraz danych pochodzących z analizy dobrych praktyk międzynarodowych, realizowanych projektu zatytułowanego: „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych", w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków' GOSPOSTRATEG, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  • Adiunkt - Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Nauczyciel akademicki - studia zaoczne 5 przedmiotów, w tym: ochrona danych osobowych, informacja publiczna i niejawna.
  • Koordynator ds. mediacji/projekt finansowany ze środków publicznych/ działający pod nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości - Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych, Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie; Organizacja mediacji, udzielanie wsparcia mediatorom i stronom mediacji.
  • Prelegent podczas cyklu konferencji naukowych organizowanych dla Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych w Warszawie w zakresie odpowiedzialności cywilnej lekarzy oraz ochrony danych osobowych medycznych.
  • Ekspert działu prawnego w czasopiśmie „Świat Lekarza - Nowe Terapie”.
  • Ekspert (komentarze prawnika) w portalu „Rynek Zdrowia”.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close