Najczęściej szukane

EN

Jakub Kutyła

Counsel | Warszawa

Doświadczenie

Jakub jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich kancelariach.

Doradztwo korporacyjne | Postępowania korporacyjne i gospodarcze | Commercial Law

Jakub doradza w bieżących sprawach korporacyjnych spółek, w tym reprezentuje akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach oraz kompleksowo doradza i wspiera spółki przy organizacji walnych zgromadzeń.

Jakub specjalizuje się w prowadzeniu wielowątkowych sporów korporacyjnych obejmujących w szczególności postępowania sądowe z zakresu zaskarżania uchwał organów spółek kapitałowych, reprezentując zarówno spółki, jak też akcjonariuszy/wspólników.

Jakub reprezentuje również klientów w postępowaniach przed sądami rejestrowymi, zarówno po stronie spółki, jak również po stronie akcjonariuszy/wspólników.

Jakub doradza klientom w innych sporach gospodarczych dotyczących m.in. roszczeń z umów handlowych.

Kompetencje

TYTUŁ Adwokat
JĘZYKI polski, angielski
CZŁONKOSTWO Izba Adwokacka w Warszawie
EDUKACJA - Izba adwokacka w Warszawie, Aplikacja adwokacka (2015-2017),
- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (2014),
- Centrum Prawa Amerykańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2013).

Doświadczenie

  • Reprezentowanie i bieżące doradztwo spółce publicznej w sporze z większościowym akcjonariuszem (obrona przed wrogim przejęciem), w tym przed sądem procesowym i sądem rejestrowym, organizacja walnych zgromadzeń.
  • Reprezentowanie i bieżące doradztwo spółce akcyjnej w sporze o kontrolę nad spółką z branży automotive, w tym przed sądem procesowym i sądem rejestrowym, organizacja walnych zgromadzeń, reprezentowanie klienta na walnych zgromadzeniach.
  • Reprezentowanie spółki akcyjnej przed sądem procesowym i sądem rejestrowym w sporze z grupą akcjonariuszy mniejszościowych obejmującym przymusowy wykup akcji.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close