Najczęściej szukane

EN

Krystyna Jakubowska

Starszy Prawnik | Warszawa

Doświadczenie

Krysia jest adwokatem wpisanym na listę Izby Adwokackiej w Warszawie, która swoją praktykę koncentruje na doradzaniu klientom korporacyjnym w zakresie fuzji i przejęć w sektorze private equity. Zanim dołączyła do zespołu B2RLaw, swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Marsh Sp. z o.o., jednej z wiodących firm zajmujących się ubezpieczeniami i zarządzaniem ryzykiem, jako broker ubezpieczeniowy.

M&A i ubezpieczenia W&I

Krysia bierze udział w transakcjach fuzji i przejęć na wszystkich ich etapach, w szczególności sporządzania dokumentów transakcyjnych oraz opiniowania polis Warranty & Indemnity. Uczestniczyła w szeregu projektów M&A zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących. Krysia doradza klientom B2RLaw m.in. w sprawach badań prawnych typu due diligence, umów sprzedaży udziałów, umów inwestycyjnych, umów wspólników oraz procesów przekształceniowych.

Prawo spółek

Krysia doradza podmiotom z kapitałem polskim i zagranicznym w sprawach dotyczących tworzenia spółek, bieżącej obsługi korporacyjnej i likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Prawo umów i Secondment

Krysia posiada znaczne doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców polskich oraz zagranicznych w obszarze związanym z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych. W szczególności, jest ona regularnie zaangażowana w przygotowanie, negocjowanie i opiniowanie umów w ramach procesów due diligence.

Krysia zakończyła roczny program secondment u jednego z klientów B2RLaw, lidera z branży strategicznego, w ramach którego odpowiedzialna była za samodzielne opiniowanie i negocjowanie kontraktów oraz innych dokumentów okołoprojektowych. Dodatkowo zajmowała się wspieraniem klienta w zakresie zarządzania kryzysowego oraz jego udziału w przetargach prywatnych.

Kompetencje

TYTUŁ Adwokat
JĘZYKI polski, angielski, niemiecki
EDUKACJA - Izba Adwokacka w Warszawie, Aplikacja Adwokacka (2021),
- Akademia Leona Koźmińskiego Kolegium Prawa, Magister prawa (2015),
- Szkoła Główna Handlowa, Finanse i Rachunkowość, Magister ekonomii (2014).
- Szkoła Główna Handlowa, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Tytuł licencjata (2012)

Doświadczenie

  • Doradztwo na rzecz B+N Referencia Zrt. przy przejęciu polskiej grupy INWEMER, lidera rynku zarządzania obiektami w Polsce.
  • Doradztwo na rzecz Johnson Matthey Plc, światowego lidera w dziedzinie zrównoważonych technologii, we wszystkich polskich aspektach międzynarodowej transakcji sprzedaży inwestycji z sektora materiałów akumulatorowych na rzecz EV Metals Group, globalnej firmy z branży chemikaliów i technologii akumulatorowych.
  • Doradztwo na rzecz SaaS Labs US Inc. w transakcji związanej z nabyciem 100% udziałów w spółce CallPage Sp. z o.o., w tym przeprowadzenia prawnego due diligence targetu oraz stworzenia i negocjacji dokumentacji transakcyjnej.
  • Doradztwo na rzecz Polidea sp. z o.o., wiodącego dostawcy usług w zakresie oprogramowania w chmurze i jej założycieli, w związku z jej przejęciem przez Snowflake, spółkę z siedzibą w Kalifornii, która jest światowym liderem w sektorze usług przechowywania i analizy danych w chmurze i usług analitycznych.
  • Udział w pracach na rzecz SMEO S.A., członków jej zarządu oraz założyciela w transakcji typu venture capital, obejmującej 2 transze inwestycyjne.
  • Reprezentowanie SuperScale Sp. z o.o. i Ivana Trančika w wielostronnej transakcji venture capital związanej z inwestycją Level-Up First S.àr.l. oraz kilku aniołów biznesu w spółkę.
  • Doradztwo na rzecz grupy Oben w związku z przejęciem Grupy Poligal. Przejęcie dotyczyło zakładów produkcyjnych BOPP i CPP w Portugalii i Polsce, biur handlowych w Niemczech oraz rozległej sieci sprzedaży i dystrybucji w całej Europie.
  • Doradztwo w zakresie inwestycji w agencję field marketingową, w tym przy opracowaniu umowy wspólników i struktury korporacyjnej dla klienta B2R.
  • Udział w badaniu due diligence POLIGAL Sp. z o.o., jednego z liderów produkcji folii polipropylenowych oraz Platinum Wines Sp. z o.o., spółki z branży alkoholowej.
  • Doradztwo na rzecz grupy AASA w związku z jej przejęciem przez jednego z liderów branży wierzytelności.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close