Najczęściej szukane

EN

Rynki kapitałowe

Istnieje wiele wyzwań dla uczestników rynków kapitałowych. Regulacje dotyczące warunków panujących na rynku kapitałowym stają się coraz bardziej złożone, a coraz większą wagę przywiązuje się do prawa miękkiego i zaleceń dotyczących ładu korporacyjnego.

Współczesny rynek akcji charakteryzuje się coraz większą globalizacją i złożonością. Ponadto, wymogi informacyjne oraz zasady dotyczące perspektyw i ofertowania papierów wartościowych stają się coraz bardziej techniczne. Innymi słowy, zgodność z przepisami staje się coraz istotniejsza również w tej dziedzinie.

Grupa naszych specjalistów w ramach praktyki rynków kapitałowych posiada szeroką wiedzę i znaczące doświadczenie w zakresie systemu regulacyjnego rynku akcji.

Usługi

  • Bieżąca obsługa korporacyjna spółek giełdowych,
  • Doradztwo na rzecz spółek notowanych na głównym parkiecie oraz w alternatywnych systemach obrotu NewConnect lub Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku, jak również z obowiązujących przepisów prawa krajowego i zasad właściwego rynku, a także w zakresie ewentualnej odpowiedzialności osobistej członków zarządu, kierownictwa i członków organów nadzorczych,
  • Doradztwo w kwestiach sporów korporacyjnych oraz obrona przed próbami wrogiego przejęcia,
  • Doradztwo w zakresie przenoszenia akcji notowanych na rynku podstawowym w systemie NewConnect, wycofywania i odwracania dematerializacji akcji oraz wszelkich postępowań przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Zarządem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
  • Tworzenie systemów motywacyjnych dla osób zarządzających, w szczególności wykorzystujących emisję akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
  • Doradztwo na rzecz firm inwestycyjnych i funduszy w kwestiach regulacyjnych, np. w zakresie zakładania i tworzenia funduszy inwestycyjnych, uzyskiwania nowych zezwoleń, czy rozszerzania zakresu posiadanych już zezwoleń,
  • Doradztwo i reprezentowanie klientów we wszystkich postępowaniach administracyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doświadczenie

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

Magdalena Borychowska

Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close