Najczęściej szukane

EN

B2RLaw jest polską kancelarią powstałą
w wyniku połączenia dwóch renomowanych kancelarii:
JSLegal Jankowski, Stroiński i Partnerzy
oraz Zięba & Partners.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych i złożonych transakcji, sporów oraz bieżącego wsparcia prawnego. Obsługując klientów wykorzystujemy wiedzę, technologię i innowacje w celu ulepszania efektywności i jakości dostarczanych usług. Praca zespołowa ma kluczowe znaczenie dla naszego działania i wierzymy, że współpraca z naszymi klientami prowadzi do osiągania wspólnych celów biznesowych.

POZNAJ ZESPÓŁ

Nie dajemy zamknąć się w sztywnych ramach tego, jak kancelarie prawne tradycyjnie świadczyły swoje usługi. Patrzymy szerzej, wychodzimy dalej kierując się przy tym trzema podstawowymi zasadami:

01.

Breaking Boundaries

Jesteśmy nowatorskimi doradcami, pionierami na polskim i międzynarodowym rynku prawniczym. Nie lubimy podążać utartymi ścieżkami, wolimy wyznaczać własne.

02.

Transforming 2gether

Otaczający nas świat dynamicznie się zmienia, a my dążymy do tego, aby nasi klienci mieli pewność, że mają doradcę nadążającego i wyprzedzającego trendy. Działamy elastycznie jako firma tworzona przez zróżnicowany zespół, utrzymująca niezakłócone relacje z klientami.

03.

Law Redefined

Prawo z uwagi na swoje historyczne korzenie, posiada bardzo sztywno określoną naturę. Nasz zespół reprezentuje inne podejście, zmieniając sposób praktykowania i zastosowania prawa ma jeden wyraźny cel, znalezienie najlepszego możliwego rozwiązania. Pragnienie świadczenia najwyższej jakości usług leży u podstaw wszystkiego, co robimy, a robimy to z ogromnym entuzjazmem, który inspiruje.

Międzynarodowy zasięg

Zważywszy, że Polska jest sercem regionu Europy
Środkowo-Wschodniej (CEE), działamy nie tylko lokalnie,
ale w całym regionie z naszych biur w Polsce, ściśle współpracując z zaufanymi lokalnymi kancelariami prawnymi. Biznes nie zna granic – wsparcie prawne musi podążać za tym trendem. 

W B2RLaw pracuje wielu wykwalifikowanych prawników
z zagranicy, wyłącznie w celu budowania relacji pomiędzy Polską, regionem CEE i  rynkiem globalnym.
Pomagamy polskim firmom wejść na międzynarodowy rynek.
Z drugiej strony, pomagamy międzynarodowym firmom
i funduszom w prowadzeniu działalności i inwestowaniu
w Polsce i regionie CEE. 

Wielu z naszych polskich prawników praktykowało lub kształciło się za granicą na takich uczelniach jak Harvard University, Stanford University Oxford University, Queen Mary and Westfield i Imperial College
w Londynie. Posługujemy się wieloma językami. 

Będąc niezależną kancelarią stworzyliśmy unikalną sieć globalnych kontaktów z wiodącymi zagranicznymi
i międzynarodowymi kancelariami prawnymi, a także
z pośrednikami i konsultantami, takimi jak brokerzy czy banki inwestycyjne. Relacje te stanowią wartość dodaną nie tylko dla całego naszego zespołu, ale także dla naszych klientów, którzy mogą wykorzystać je w rozwoju swojej działalności na całym świecie. Podobnie, przed rozpoczęciem inwestycji w Polsce, pomagamy międzynarodowym inwestorom nie tylko
w zrozumieniu prawa, ale także w poruszaniu się w aktualnych warunkach politycznych i gospodarczych panujących w naszym kraju.

Różnorodność i integracja

Różnorodność i integracja są nierozłączną częścią zarówno naszej kultury wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Biznes prawniczy to biznes złożony z ludzi i oparty na relacjach, dlatego podejmujemy szereg konkretnych działań, aby promować
te wartość.

Działalność społeczna i pro bono

Odpowiedzialność społeczna to nie tylko marketingowe hasło B2RLaw, ale także nasza misja, która odzwierciedla nasze podstawowe wartości. Choć głównym celem naszych prawników jest świadczenie wsparcia na rzecz klientów biznesowych B2RLaw, gorąco zachęcamy ich również do wsparcia prawnego pro bono. W B2RLaw wierzymy, że naszym obowiązkiem jest angażowanie się w kwestie społeczne,
jak również wspieranie tych, którzy znaleźli się w gorszym położeniu. B2RLaw jest bardzo dumna z tego, że jej prawnicy
są doceniani za pracę pro bono, ostatnio przez Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ewolucja

1994
2001
2001
2008
2009
2010/2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1994

Bartłomiej Jankowski i Rafał Stroiński spotykają się po raz pierwszy na uniwersyteckim wydziale prawa w Warszawie.

2001

Rafał Zięba wraz z dwoma innymi partnerami zakłada kancelarię SWZ w Krakowie.

2001

Bartłomiej Jankowski i Rafał Stroiński współpracują w warszawskim biurze kancelarii CMS Cameron McKenna, gdzie zostają partnerami i prowadzą lub współprowadzą odpowiednio praktyki Sporów sądowych / Przestępstw gospodarczych oraz Prawa spółek / Private Equity / Rynków kapitałowych.

2008

Rafał Zięba odchodzi z kancelarii SWZ aby założyć kancelarię Zięba i Wspólnicy,
która zatrudnia 10 prawników.

2009

Zięba i  Wspólnicy łączy się z kancelarią Kochański i Partnerzy tworząc kancelarię Kochański Zięba i Partnerzy (KZP) z dwoma biurami w Warszawie i Krakowie oraz 45 prawnikami. Rafał Zięba zostaje partnerem współzarządzającym KZP.

2010/2011

Bartłomiej Jankowski i Rafał Stroiński odchodzą z CMS Cameron McKenna aby stworzyć nową, niezależną, polską kancelarię prawną zatrudniającą łącznie 7 prawników. Nowa kancelaria nosi nazwę Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal. Obydwaj partnerzy, obecnie działający w ramach własnej kancelarii prawnej, zajmują wysokie pozycje w rankingach za swoją pracę w ramach praktyk Postępowań sądowych (w tym postępowań karnych w sprawach gospodarczych) i Private Equity, z biegiem czasu JSLegal także zaczyna pojawiać się w rankingach.

2014

JSLegal otwiera biuro w Krakowie. Firma dynamicznie rozwija silną praktykę w zakresie IP/IT, a także kontynuuje rozwój praktyki transakcyjnej i procesowej.

2015

Rafał Zięba i Adam Piwakowski (Partner) opracowują nową strategię dla KZP, obejmującą kompleksowy rebranding, nowe innowacyjne podejście do obsługi prawnej w Polsce oraz większe ukierunkowanie na sektory przemysłu i współpracę międzynarodową.

2016

KZP doradza przy dwóch przełomowych transakcjach: wprowadzenie spółki Work Service na Główny Rynek Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz nabycie przez Redefine Properties 18 nieruchomości komercyjnych o łącznej kwocie 1,2 mld EUR (największa jak dotąd transakcja na polskim rynku nieruchomości). W obydwu przypadkach byli to klienci Rafała Zięby i Adama Piwakowskiego, którzy odegrali kluczowe role w realizacji projektów.

2017

JSLegal otwiera biuro w Katowicach. Kancelaria rozwija odrębną praktykę Prawa pracy.

2018

KZP zostaje oficjalnie uznana przez Rzeczpospolitą za najszybciej rozwijającą się kancelarię prawną w Polsce i piątą pod względem wielkości, zatrudniającą ponad 130 prawników. W okresie poprzedzającym oraz od wdrożenia nowej strategii w 2015 r. KZP jest dwukrotnie uwzględniana w Rankingu Financial Times Innovative Lawyers (z osobistym wyróżnieniem dla Partnera w B2R Adama Piwakowskiego), trzykrotnie nominowana do nagrody The Lawyer European Awards jako Kancelaria Roku w Europie Środkowo-Wschodniej, zdobywa nagrodę „Poland Tax Firm of the Year” w konkursie International Tax Review „European Tax Awards” (praktyką podatkową KZP kierował obecny Partner, Szef praktyki Prawa podatków w B2R Law, Tomasz Zaleski) oraz zostaje nominowana w licznych rankingach, zdobywa szereg innych nagród.

2019

Rafał Zięba wraz z grupą partnerów i prawników (w tym ośmiu szefów praktyk) odchodzi z KZP aby razem stworzyć kancelarię Zięba & Partners, składającą się z około 40 prawników w dwóch biurach, w Warszawie i Krakowie. Firma zatrudnia dwóch nowych partnerów, którzy koncentrują się na fuzjach i przejęciach, Private Equity i Venture Capital, a także ekspertów w dziedzinie handlu detalicznego, franchisingu i handlu i dystrybucji. Zięba & Partners doradza przy największej jak dotąd transakcji najmu nieruchomości na polskim rynku.

2020

JSLegal łączy się z Zięba & Partners tworząc jedną dużą kancelarię prawną, B2RLaw Jankowski, Stroiński, Zięba i Partnerzy, która świadczy usługi prawne z zakresu 32 praktyk w Polsce i oraz  regionie Europy Środkowo-Wschodniej. B2R Law tworzy blisko 70 prawników w trzech połączonych biurach w Warszawie, Krakowie i Katowicach.

Zespół

Our firm consists of nearly 80 people including lawyers, tax experts and support staff specialising in a number of key practice areas and industry sectors, and located in three offices in Poland.

Nasz Zespół:
B2R Law

Bogdan Duda

Partner Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

George Havaris

Partner Warszawa

Marcin Huczkowski

Partner Kraków

Roman Iwański

Partner Warszawa

Aleksandra Polak

Partner Warszawa

Piotr Szelenbaum

Partner Warszawa

Adam Piwakowski

Partner Warszawa

Andrzej Zając

Partner Kraków

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Krzysztof Marzyński

Of Counsel Warszawa

Katarzyna Knapik – Pacyga

Counsel Katowice

Jakub Kutyła

Counsel Warszawa

Piotr Leonarski

Counsel Warszawa

Marcin Malinowski

Counsel Warszawa

Malwina Niczke – Chmura

Counsel Warszawa

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Paulina Wyrostek

Counsel Kraków

Krystyna Jakubowska

Starszy Prawnik Warszawa

Inka Kalista

Starszy Prawnik Warszawa

Radosław Kowalski

Starszy Prawnik Kraków

Dawid Malinowski

Starszy Prawnik Warszawa

Joanna Markowicz – Maciocha

Starszy Prawnik Kraków

Paulina Milewska – Mróz

Starszy Prawnik Katowice

Konrad Czernecki

Prawnik Kraków

Martyna Szpakowska

Prawnik Warszawa

Bogusław Długowolski

Młodszy Prawnik Warszawa

Dorota Gajuk

Młodszy Prawnik Warszawa

Tomasz Husiatyński

Młodszy Prawnik Warszawa

Krzysztof Judasz

Młodszy Prawnik Kraków

Kinga Karaszewska

Młodszy Prawnik Warszawa

Magdalena Kułakowska

Młodszy Prawnik Warszawa

Jakub Przybyliński

Młodszy Prawnik Warszawa

Barbara Tchórzewska

Młodszy Prawnik Warszawa

Małgorzata Tomaka

Młodszy Prawnik Katowice

Filip Wójtowicz

Młodszy Prawnik Warszawa

Karolina Zajkowska

Młodszy Prawnik Warszawa

Aleksandra Zielińska

Młodszy Prawnik Warszawa

Danyila Zubach

Młodszy Prawnik Warszawa

Paulina Sobiech

Praktykantka Warszawa

Julia Stroińska

Praktykantka Warszawa

Krzysztof Młynarz

Dyrektor finansowy Warszawa

Katarzyna Jankowska

Dyrektor ds. HR oraz Administracji Warszawa

Kinga Sobiecka

Dyrektor ds. marketingu Warszawa

Karolina Jabłońska-Brzozowska

Kierownik biura Warszawa

Oskar Rykowski

Manager ds. marketingu Warszawa

Joanna Bednarczyk

Administracja Warszawa

Katarzyna Hardasiewicz

Administracja Warszawa

Jadwiga Kwiatkowska

Administracja Warszawa

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close