Najczęściej szukane

EN

Roman Iwański

Partner | Warszawa

Doświadczenie

Roman jest szefem Praktyki Commercial Law oraz Praktyki Arbitrażu w B2RLaw. Roman jest adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie gospodarczym dla spółek, a także w reprezentowaniu ich we wszelkich formach rozwiązywania sporów, zarówno sądowych, arbitrażowych, jak i w rozmowach ugodowych. Został wyróżniony przez Legal 500 zarówno w kategorii Dispute Resolution, jak i Employment.

Jest obywatelem zarówno Polski jak i Kanady i jest native speakerem języka polskiego i angielskiego.

Rozwiązywanie sporów

Roman reprezentował klientów z wielu branż w sporach, które dotyczyły szerokiego zakresu zagadnień prawnych. Głęboko wierzy w potrzebę skutecznego komunikowania strategii, polskich zagadnień prawnych (zwłaszcza klientom międzynarodowym) oraz informowania klientów o kosztach prawnych, gdyż tylko takie podejście gwarantuje, że klienci na bieżąco zachowają kontrolę nad takimi postępowaniami.

Roman doskonale odnajduje się w skomplikowanych procesach sądowych i sprawach arbitrażowych, zwłaszcza gdy pojawia się potrzeba współpracy z ekspertami powołanymi przez strony. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu kilkudziesięciu spraw spornych dla całej grupy spółek.

Roman doradza również klientom w zakresie rozwiązań ADR, mając na uwadze koszty postępowania sądowego i arbitrażowego, czas ich trwania, a także interes finansowy klientów. Negocjował skomplikowane umowy ugodowe jako alternatywę dla rozwiązywania spraw przed sądem lub trybunałem.

Arbitraż

Biorąc pod uwagę, że większość spraw arbitrażowych jest objęta szczególnym stopniem poufności, Roman nie może publicznie dzielić się całym swoim doświadczeniem. Jednak poniżej znajduje się kilka przykładów jego ponad dziesięcioletniego doświadczenia w arbitrażu. Roman doradzał i reprezentował:

 • inwestora nieruchomości w ramach Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej roszczeń wywłaszczeniowych przeciwko polskiemu rządowi ws. decyzji władz państwowych odmawiającej inwestorowi prawa do gruntu,
 • międzynarodową firmę z branży obronnej w arbitrażu ICC przeciwko polskiemu podmiotowi państwowemu,
 • firmę zajmującą się projektowaniem konstrukcji budowlanych w międzynarodowym arbitrażu ad hoc dotyczącym roszczeń powstałych w związku ze zdarzeniami w Rumunii,
 • inwestora nieruchomościowego w postępowaniu arbitrażowym przeciwko polskiemu podmiotowi o roszczenia dotyczące centrum handlowego,
 • firmę konsultingową w kwestiach jej roli w sporze dotyczącym międzynarodowej inwestycji w polski podmiot.

Commercial Law

Roman doradza klientom zarówno na poziomie zarządzania projektami strategicznymi, jak i w organizowaniu bieżącego doradztwa dla firm. Nadzoruje pracę grup prawników dedykowanych dla konkretnego klienta lub sektora przemysłu. Współpracuje przy tym ściśle z kadrą zarządzającą, prawnikami wewnętrznymi lub koordynatorami w celu zapewnienia bezproblemowej i terminowej pomocy. Głęboko wierzy, że prawnik musi rozumieć biznes i strukturę wewnętrzną klienta, aby być źródłem rozwiązań, które są nie tylko solidne pod względem prawnym, ale także praktyczne z biznesowego punktu widzenia.

Roman doradzał klientom w następujących sektorach: doradztwo w zakresie zarządzania, inwestycje międzynarodowe, lotnictwo i obronność, compliance, sprawy korporacyjne, nieruchomości i budownictwo, sprawy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne, prawo pracy/sprawy pracownicze, sprawy związane z energetyką i energią odnawialną, sprawy związane z własnością intelektualną i ochroną danych, sprawy upadłościowe.

Działalność pro bono

Odpowiedzialność społeczna nie jest tylko marketingowym sloganem, ale także misją, która odzwierciedla podstawowe wartości Romana, który regularnie angażuje się w pracę pro bono, do której często zachęca członków swojego zespołu. Uważa, że obowiązkiem adwokata jest wspieranie społeczeństwa, jak również wspieranie tych, którzy mają mniej szczęścia lub są uciskani. Roman został niedawno wyróżniony przez Rzecznika Praw Obywatelskich za swoją pracę pro bono. Jego ostatnie działania pro bono koncentrują się na trzech obszarach: prawach osób LGBTQ, prawach kobiet i wolności prasy.

Kompetencje

Tytuł Adwokat
Języki angielski, polskie (języki rodzime)
Członkostwo Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Edukacja - Uniwersytet Warszawski: Wydział Prawa i Administracji (Magister prawa, 2007), Interdyscyplinarne Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH), Wydział Spraw międzynarodowych - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, obecnie ubiega się o tytuł doktora w dziedzinie rozwiązywania sporów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (CETA)
- University of Florida, Fredric G. Levin College of Law (semestr w Gainesville i dwa semestry w Centrum Prawa Amerykańskiego)
- Centrum Prawa Brytyjskiego w Warszawie nadzorowane przez University of Cambridge (cztery semestry)
- Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji (dwa semestry)

Doświadczenie

 • Prowadzenie zewnętrznego doradztwa dla polskiego biura globalnej firmy doradczej z siedzibą w USA, negocjowanie w jej imieniu umów, zapewnienie zgodności ze światowymi standardami, a także nadzorowanie dedykowanego zespołu prawników, programu typu secondment, prawa pracy i RODO.
 • Doradztwo dla międzynarodowej firmy z branży lotniczej i astronautycznej oraz obronnej w zakresie polskiego prawa pracy oraz ścisła współpraca z międzynarodowymi strukturami korporacyjnymi.
 • Reprezentowanie wiodącej nowojorskiej i londyńskiej firmy private equity, spółki luksemburskiej oraz grupy polskich firm logistycznych, transportowych, kolejowych i górniczych w skomplikowanych rozmowach ugodowych z byłym CEO polskiej grupy, które zakończyły się polubownym rozwiązaniem.
 • Reprezentowanie amerykańskiej fundacji, polskiej fundacji i polskiej firmy w delikatnym sporze pracowniczym z byłym kierownikiem.
 • Reprezentowanie i doradztwo na rzecz starszych partnerów wiodącego niezależnego zarządcy funduszu private equity w związku z ryzykiem wynikającym z postępowania karnego prowadzonego w związku z polską inwestycją.
 • Reprezentowanie międzynarodowej firmy zarządzającej nieruchomościami oraz jej spółki celowej (właściciela centrum handlowego) w sporze z jednym z najemców dotyczącym złożonych kwestii technicznych, który został rozpatrzony przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.
 • Doradztwo na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Elektrycznych, ubezpieczyciela grupowego General Electric Company (GE), w polskich sprawach prawnych i ubezpieczeniowych związanych z inwestycją w blok gazowo-parowy PKN Orlen.
 • Prowadzenie kilkudziesięciu spraw spornych dla grupy polskich firm logistycznych, transportowych, kolejowych i górniczych oraz reprezentowanie klienta w sprawach sądowych, w tym kluczowych sprawach dotyczących wypadków kolejowych.
 • Reprezentowanie wiodącego producenta infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w kluczowych sprawach sądowych.
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki e-commerce w związku ze sprawą sądową w Irlandii wniesioną przez międzynarodową spółkę lotniczą (w tym w procesie wyboru irlandzkiej kancelarii prawnej/prawnika).
 • Doradztwo klientom z polskiej branży nieruchomości w sporach zarówno z podmiotami gospodarczymi, jak i komunalnymi, dotyczących własności gruntów, prawa użytkowania wieczystego (RPU), dzierżawy powierzchni handlowej oraz praw z tytułu umów ramowych.*
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego konsorcjum w sporze z Polską Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zlecanie ekspertyz i nadzór nad ich przygotowaniem.*
 • Doradztwo na rzecz inwestora majątkowego i firmy zarządzającej aktywami w sprawie ewentualnego roszczenia wobec innej międzynarodowej firmy prawniczej z tytułu niewłaściwego postępowania i prowadzenie rozmów z ogólnym doradcą tej firmy w sprawie polubownego rozwiązania sporu.*
 • Reprezentowanie globalnej firmy doradztwa inżynierskiego jako pozwanego w sporze inżynierskim przed Zespołem Orzekającym ad hoc. Spór inżynierski dotyczył incydentu w dużym rumuńskim centrum handlowym i wymagał współpracy z polskimi i zagranicznymi ekspertami w złożonych kwestiach technicznych. Pozew przeciwko klientowi został skutecznie obroniony i zasądzono na jego rzecz znaczne koszty prawne.*
 • Reprezentowanie dużej brytyjskiej firmy reasekuracyjnej w związku z przejętym roszczeniem dotyczącym incydentu w polskiej elektrowni. Sprawa ta wymagała szeroko zakrojonego badania incydentu we współpracy z polskimi i zagranicznymi ekspertami w kilku obszarach specjalizacji, od kwestii technicznych po badanie kryminalistyczne dotyczące przerw w działalności.*
 • Doradztwo na rzecz Learn Capital, przy inwestycji o wartości 80 mln USD w założoną w Polsce internetową platformę edukacyjną Brainly.
 • *Doradztwo świadczone w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close