Najczęściej szukane

EN

Paulina Milewska – Mróz

Counsel | Katowice

Doświadczenie

Paulina jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również Podyplomowe Studia Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2018 roku związana z katowickim biurem B2RLaw, a od 2020 roku kieruje jego pracami.

Doradztwo bieżące

Paulina posiada doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu, w szczególności wspiera klientów z sektora nowych technologii. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa handlowego oraz bieżącej obsługi prawnej spółek w obszarze spraw korporacyjnych. Paulina wspiera klientów w negocjacjach i przygotowywaniu umów.

Compliance

Paulina zajmuje się bieżącym doradzaniem klientom w sprawach zapewnienia zgodności podejmowanych przedsięwzięć biznesowych z prawem oraz minimalizowania ryzyka związanego z działalnością na rynku, który podlega coraz bardziej skomplikowanym regulacjom. Doradztwo w tym zakresie obejmuje również przygotowywanie szkoleń dla klientów. Posiada certyfikat „Approved Compliance Officer” (ACO).

Spory sądowe

Paulina zajmuje się opracowywaniem strategii i argumentacji w toczących się sprawach sądowych, przygotowuje pisma procesowe oraz reprezentuje klientów przed sądami. Paulina specjalizuje się w prowadzeniu sporów z zakresu prawa zobowiązań, nieuczciwej konkurencji oraz sporów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów administracyjnych, w szczególności na gruncie prawa farmaceutycznego.

Postępowania sądowe z zakresu przestępstw gospodarczych

Paulina posiada doświadczenie doradcze w zakresie przestępstw związanych z działalnością gospodarczą oraz odpowiedzialnością członków zarządów oraz rad nadzorczych spółek (white collar crimes). Reprezentuje klientów na wszystkich szczeblach postępowania karnego, działając zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonych. Paulina posiada również doświadczenie w dochodzeniu roszczeń wynikających z niesłusznie stosowanego tymczasowego aresztowania.

Prawo podatkowe

Paulina zajmuje się opracowywaniem strategii i argumentacji w toczących się postępowaniach podatkowych, przygotowuje pisma procesowe oraz reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi, jak również przed sądami. Posiada bogate doświadczenie w sporach z zakresu podatku VAT, w szczególności dotyczących tzw. dobrej wiary podatnika. Paulina świadczy usługi bieżącego doradztwa podatkowego.

Kompetencje

JĘZYKI polski, angielski
EDUKACJA - Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, aplikacja adwokacka (2019)
- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Podatkowe (2019)
- Uniwersytet Śląski w Katowicach, Prawo (2016)

Doświadczenie

  • Obrona w sprawach dotyczących przestępstw korupcyjnych, skarbowych oraz przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu.
  • Reprezentowanie podatników w sporach na gruncie podatku VAT.
  • Reprezentowanie lidera branży elektromobilności w sporach gospodarczych.
  • Reprezentowanie grupy akcjonariuszy mniejszościowych w sporach dotyczących wypłaty dywidendy.
  • Reprezentowanie zagranicznego inwestora w negocjacjach z byłym prezesem zarządu czołowej polskiej spółki.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close