Najczęściej szukane

EN

Dawid Malinowski

Starszy Prawnik | Warszawa

Doświadczenie

Dawid jest adwokatem związanym z B2RLaw od czerwca 2018 roku. Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych, polskich kancelariach. Dawid jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Prawo karne w sprawach gospodarczych | Postępowania sądowe dotyczące konkurencji | Dochodzenia

Dawid posiada doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, w ramach czego uczestniczy w przygotowywaniu pism procesowych, opracowuje strategie i argumentacje w toczących się postępowaniach, reprezentuje klientów przed organami ścigania oraz sądami.

Reprezentuje klientów w sprawach karnych dotyczących takich przestępstw jak pranie brudnych pieniędzy, oszustwa czy przestępstwa skarbowe (tzw. karuzele podatkowe), jak również związanych z bezprawnym działaniem organów spółek kapitałowych i czynami nieuczciwej konkurencji.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu spółek kapitałowych, które w sprawach karnych występują w charakterze pokrzywdzonych i oskarżyciela posiłkowego.

Postępowania korporacyjne i gospodarcze

Dawid jest zaangażowany w pracę zespołów biorących udział w rozwiązaniu sporów gospodarczych. Przygotowuje pisma procesowe, występuje przed sądami i bierze aktywny udział w opracowywaniu taktyki procesowej. Ma doświadczenie w zakresie postępowań dotyczących roszczeń z tytułu naruszenia zapisów umów sprzedaży udziałów (oświadczenia i zapewnienia), sporów powstałych na linii udziałowiec – spółka – członkowie organów spółek, postępowaniach arbitrażowych.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacje

Dawid posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, w których reprezentuje zarówno wierzycieli jak i dłużników. Jego doświadczenie dotyczy nie tylko inicjowania postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, lecz również doradzania stronom na wszystkich etapach postępowań oraz w zakresie doradztwa bieżącego z nimi związanego.

Kompetencje

Tytuł Adwokat
Język polski, angielski
Edukacja - Izba adwokacka w Warszawie, Aplikacja adwokacka (2021)
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji, Magister prawa (2017)

Doświadczenie

  • Reprezentowanie pokrzywdzonej spółki z branży IT w postępowaniu karnym.
  • Reprezentowanie pokrzywdzonej spółki z branży energetycznej w postępowaniu karnym z zakresu popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji.
  • Reprezentowanie menadżera spółki z branży energetycznej w postępowaniu karnym prowadzonym w przedmiocie popełnienia przestępstw z zakresu prawa karnego gospodarczego.
  • Reprezentowanie zbywcy udziałów w spółce z branży przemysłowej w sporze z zakresu naruszenia złożonych oświadczeń i zapewnień.
  • Reprezentowanie spółki z branży energetycznej w postępowaniach z zakresu niewłaściwego wykonania.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close