Najczęściej szukane

EN

Jakub Przybyliński

Prawnik | Warszawa

Doświadczenie

Jakub dołączył do B2RLaw w grudniu 2019 roku. Swoją praktykę zdobywał współpracując między innymi z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Kliniką Prawa, działającą przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej pracy koncentruje się na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem i postępowaniem karnym, prawami człowieka oraz prawem międzynarodowym.

W 2019 roku Jakub ukończył kurs prawa angielskiego i europejskiego prowadzony przez Cambridge University w kooperacji z Uniwersytetem Warszawskim. Ponadto był prelegentem na ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Spory sądowe

Jakub uczestniczy w przygotowywaniu pism procesowych w sprawach sądowych, a także w opracowywaniu strategii i argumentacji w toczących się postępowaniach.

Obecnie, Jakub uczestniczy w prowadzeniu spraw, które często mają wymiar międzynarodowy. Doradzał w sprawie, w której naruszano prawa człowieka, poprzez niezasadne stosowanie tymczasowego aresztowania. Opracowuje strategie postępowań, w których dochodzi do naruszenia wolności obywatelskich. Ponadto, bierze udział w sprawach, w których ocenia zasadność wnoszenia skarg nadzwyczajnych. Udziela również porad dotyczących prawa lotniczego.

Kompetencje

Tytuł Adwokat
Języki polski, angielski
Edukacja - Izba Adwokacka w Warszawie
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Magister Prawa summa cum laude (2019)
- British Law Centre – szkoła prawa angielskiego prowadzona przez Cambridge University w kooperacji z Uniwersytetem Warszawskim Diploma in English and European Union law (2019)

Doświadczenie

  • Opracowywanie strategii prowadzenia obrony w sprawach karnych o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
  • Udział w zespole prowadzącym obronę członków zarządu spółek prawa handlowego, w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Prowadzenie postępowań o odszkodowania z tytułu opóźnienia lub odwołania lotu na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej.
  • Opracowywanie strategii prowadzenia obrony oraz działań w zespole prowadzącym obronę w sprawach, w których doszło do naruszeń praw człowieka, m.in. prawa do sądu, uczestnictwa w zgromadzeniach i in.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close