Najczęściej szukane

EN

Luiza Wyrębkowska

Counsel | Warszawa

Szybki kontakt

[email protected]

Doświadczenie

Luiza jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada tytuł doktora nauk prawnych, nadany przez Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również aplikację zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim oraz studia podyplomowe w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz w Katedrze Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji w WSPOL Szczytno.

W przeszłości była: Sędzią Sądu Arbitrażowego przy PZPN w Warszawie,  a także członkiem  Rad Nadzorczych.

Obsługa przedsiębiorstw

Luiza zdobywała doświadczenie zawodowe pracując dla spółek z sektora energetycznego, przemysłu, logistyki i usług.

Pełniła funkcję zastępcy dyrektora biura prawnego w PKN ORLEN S.A.  Brała bezpośredni udział i koordynowała projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego w kontekście magazynowania ropy i gazu. Uczestniczyła w przygotowywaniu i wdrażaniu procedur kontrolnych i antykorupcyjnych w ramach przygotowania do wdrożenia programu Compliance. Luiza zajmowała także stanowiska związane bezpośrednio z rozwojem biznesu. Miała bezpośredni nadzór nad ponad 500 stacjami paliw w strukturze rozproszonej. Była koordynatorem w obszarze logistyki,  odpowiadając za nadzór nad spółkami segmentu logistycznego (transport drogowy, kolej, magazyny).

Jako Head of Legal Department w Benefit Systems S.A, odpowiadała za obsługę korporacyjną spółki, uczestniczyła w negocjacjach handlowych, reprezentowała podmioty z GK Benefit Systems przed sądami powszechnymi.  Zajmowała się również ryzykiem regulacyjnym oraz  nadzorowała projekty związane z wdrażaniem przepisów w zakresie danych osobowych (RODO) oraz postępowania z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Compliance

Aktualnie Luiza odpowiada za rozwój praktyki Compliance  oraz z uwagi na swoje doświadczenie dydaktyczne – angażuje się w projekty szkoleniowe oraz consultingowe, w których uczestniczą prawnicy Kancelarii.

Kompetencje

Tytuł Radca Prawny
Języki polski, francuski
Członkostwo Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (od 2005 roku).
Edukacja - Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, studia podyplomowe z zakresu zarządzania wartością firmy (2003),
- Szkoła Główna Handlowa, Katedra Finansów, studia podyplomowe z zakresu podatków (2002),
- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Studia podyplomowe z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania korupcji (2015),
- Aplikacja Sądowa zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim (1997),
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Doktor nauk prawnych (2012),
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Studia doktoranckie (2006),
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Magister prawa (1995),
- Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Magister administracji (1995).

Doświadczenie

  • Bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych.
  • Prowadzenie badań due diligence oraz audytów forensic.
  • Nadzorowanie i udział w zespołach wdrażających nowe, istotne z biznesowego punktu widzenia regulacje, w tym RODO, AML.
  • Organizacja i prowadzenie obrad organów korporacyjnych w spółkach kapitałowych (RN, WZ).
  • Prowadzenie negocjacji w ramach zbiorowego prawa pracy.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close