Najczęściej szukane

EN

Usługi finansowe i ubezpieczenia

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów z sektora finansowego, w tym z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, finansowania pozabankowego, fin-tech i inwestycyjnego.

Doradztwo regulacyjne

Nasz zespół ds. usług finansowych świadczy jasne i praktyczne doradztwo w zakresie zarządzania, zgodności i egzekwowania przepisów na rzecz branży usług finansowych. Nasz zespół posiada pełne zrozumienie i bogate doświadczenie w komentowaniu najnowszych regulacji prawnych oraz reprezentowaniu klientów przed organami nadzoru, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz Narodowym Bankiem Polskim.

Ubezpieczenia

Nasz zespół ds. usług finansowych posiada również bogate i wieloletnie doświadczenie w obsłudze branży ubezpieczeniowej i doradztwie w zakresie produktów ubezpieczeniowych. Mamy doświadczenie w uczestniczeniu w pracach legislacyjnych związanych z regulacjami rynku ubezpieczeniowego, w tym m.in. w zakresie nowych przepisów prawa dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji. Posiadamy wiodące na rynku doświadczenie w doradztwie zarówno w zakresie dużych, jak i skomplikowanych roszczeń ubezpieczeniowych. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu ubezpieczycieli i reasekuratorów w dochodzeniu roszczeń regresowych w postępowaniach sądowych.

FinTech

W ciągu ostatnich kilku lat zainteresowanie i działalność w zakresie technologii finansowych lub FinTech gwałtownie wzrosły, a nasi prawnicy są dobrze przygotowani aby móc zaoferować klientom korzyści płynące z naszego bogatego doświadczenia w zakresie technologii, w połączeniu z wiedzą na temat regulacji i usług finansowych.

Usługi

  • Doradztwo regulacyjne dotyczące sektora finansowego, w tym wymogi urzędów regulacyjnych, np. KNF, UOKiK, a także doradztwo w zakresie MAR, MiFID, AML oraz Compliance.
  • Wydawanie opinii na temat wewnętrznych regulacji bankowych i finansowych.
  • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej usług świadczonych przez banki i inne firmy finansowe (np. umów kredytu, umów ramowych, zabezpieczenia wierzytelności).
  • Doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy bankowej/zawodowej.
  • Kompleksowe doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych i profilowania konsumentów.
  • Doradztwo na rzecz ubezpieczycieli w zakresie ogólnych warunków ubezpieczeń.
  • Doradztwo ubezpieczycielom, posiadaczom polis, zgłaszającym roszczenia i agentom ubezpieczeniowym w postępowaniach sądowych dotyczących roszczeń ubezpieczeniowych i odszkodowawczych.

Doświadczenie

Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.

Doradztwo na rzecz banku japońskiego w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących wymogów ostrożności wobec instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych w związku z umowami kredytów zabezpieczonych papierami wartościowymi, dostosowanie umów kredytowych do zmian w regulacji stopy procentowej LIBOR, dostosowanie dokumentacji dotyczącej zawierania i wykonywania terminowej transakcji wymiany walut i swapów walutowych do wymogów przepisów EMIR.

Case study

Citibank International plc

Doradztwo na rzecz banku globalnego w zakresie struktury wdrażania instrumentów płatniczych, a także doradztwo w zakresie regulacji pieniądza elektronicznego oraz rynku usług płatniczych w Polsce.

Case study

Zakład Ubezpieczeń Elektrycznych

Doradztwo na rzecz ubezpieczyciela grupy General Electric Company w sprawach prawnych i ubezpieczeniowych związanych z inwestycją w blok gazowo-parowy PKN Orlen.

Case study

Spółka finansowa

Doradztwo dla firmy w zakresie dokumentacji finansowych transakcji terminowych i finansowych transakcji spot (np. ISDA).

Case study

Spółka finansowa

Doradztwo w zakresie wdrożenia MFID 2 w przedsiębiorstwie zajmującym się transakcjami spot i transakcjami terminowymi na rynku energii, jak również transakcjami spot i transakcjami terminowymi przydziału emisji.

Case study

Międzynarodowy CFD Online Operator

Doradztwo na rzecz międzynarodowego CFD online operatora w zakresie regulacyjnych aspektów pozyskiwania polskich klientów.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Roman Iwański

Partner Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Of Counsel Kraków

Bartłomiej Jankowski

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Paulina Wyrostek

Counsel Kraków

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close