Najczęściej szukane

EN

Equity & Debt Capital Markets

Nasz zespół ds. rynków kapitałowych posiada obszerną wiedzę i doświadczenie we wszystkich kwestiach związanych z rynkiem kapitałowym i obrotem instrumentami finansowymi. Nasze doradztwo obejmuje zarówno tworzenie struktury korporacyjnej emitentów przed wejściem na giełdę, jak i przeprowadzanie due diligence stanu prawnego na potrzeby planowanej transakcji.

Przygotowując niezbędną dokumentację transakcyjną (w szczególności prospekty emisyjne, memorandum informacyjne, propozycje nabycia, warunki emisji), pomagamy emitentom w procesie przeprowadzania publicznych i niepublicznych ofert nabycia akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych, a także w ubieganiu się o dopuszczenie lub wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Nasze doświadczenie obejmuje również kompleksowe doradztwo w zakresie nabywania lub zbywania znacznych pakietów akcji, w tym w drodze wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub wymianę akcji, sprzedaży akcji w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB), nabywania akcji własnych oraz innych transakcji zawieranych poza obrotem zorganizowanym.

Jesteśmy również pionierami w torowaniu drogi polskim spółkom do wejścia na giełdę publiczną lub do notowań na zagranicznych giełdach papierów wartościowych, po tym jak doradzaliśmy przy pierwszej podwójnej emisji polskiej spółki na giełdzie w Londynie.

Usługi

  • Wspieranie emitentów w procesie przeprowadzania publicznych i niepublicznych ofert nabycia akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych,
  • Współpraca z emitentami, bankami, domami maklerskimi i instytucjami rządowymi,
  • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji transakcyjnej, w szczególności prospektów emisyjnych, memorandum informacyjnego, propozycji nabycia, warunków emisji,
  • Świadczenie kompleksowego doradztwa w zakresie nabywania lub zbywania znaczących pakietów akcji,
  • Ubieganie się o dopuszczenie lub wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,
  • Doradztwo w zakresie notowania lub podwójnego notowania spółek na zagranicznych giełdach papierów wartościowych.

Doświadczenie

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close