Najczęściej szukane

EN

Paweł Gunia

Partner | Kraków

Doświadczenie

Paweł jest specjalistą z dziedzin prawa inwestycyjnego, budowlanego i energetycznego, jak również jednym z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

Budownictwo

Paweł zapewnia swoim klientom kompleksowe doradztwo prawne w zakresie zagadnień związanych z realizacją umów o roboty budowlane, w szczególności umów opartych na standardach FIDIC. Reprezentuje klientów w sporach dotyczących umów o roboty budowlane, w tym w sporach z pracodawcami i podwykonawcami. Doradza m.in. firmom budowlanym, przedsiębiorstwom energetycznym (w tym spółkom zajmującym się wydobyciem i produkcją paliw, elektrowniom węglowym i elektrowniom wykorzystującym odnawialne źródła energii, elektrociepłowniom, producentom biopaliw), zakładom produkcyjnym w tym przemysłowi ciężkiemu (m.in. zakładom chemicznym, farmaceutycznym, hutom, cementowniom), transportowi, lotnictwu, firmom zajmującym się gospodarką odpadami (w tym firmom zajmującym się składowaniem odpadów lub odzyskiwaniem energii).

Zamówienia publiczne | Spory dotyczące zamówień publicznych | Arbitraż | Spory korporacyjne i handlowe

Paweł posiada bogate doświadczenie w sporach przed sądami cywilnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych. Jest wiodącym autorytetem i ma wzorcowe osiągnięcia w zakresie sporów dotyczących zamówień publicznych.

Energetyka (kwestie regulacyjne)

Paweł doradza także w zakresie audytów środowiskowych przedsiębiorstw, w procesach inwestycyjnych, procedurach oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie pozwoleń zintegrowanych, przyłączeń do sieci, kwestii systemu handlu emisjami, kwestii związanych z projektami dotyczącymi redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz projektami dotyczącymi efektywności energetycznej. Pomaga klientom w pozyskiwaniu finansowania dla ich projektów oraz doradza w kwestiach ryzyka inwestycyjnego (we współpracy z ekonomistami i inżynierami ochrony środowiska).

Energetyka i infrastruktura (kwestie transakcyjne)

Paweł posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla firm energetycznych i infrastrukturalnych, funduszy private equity, funduszy inwestycyjnych i infrastrukturalnych przy nabywaniu aktywów energetycznych i infrastrukturalnych.

Kompetencje

TYTUŁ Adwokat
JĘZYKI polski, angielski
CZŁONKOSTWO Izba Adwokacka w Krakowie
EDUKACJA Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 2004)
REKOMENDACJE Prawnik rekomendowany przez Legal 500. Kompetencje Pawła Guni zostały opatrzone następującym komentarzem: "Paweł Gunia przewodzi grupie i specjalizuje się w infrastrukturze, budownictwie i energetyce oraz jest jednym z czołowych polskich ekspertów w dziedzinie prawa zamówień publicznych".

Doświadczenie

 • Doradztwo na rzecz spółek z grupy Max Bögl Group w sprawach dotyczących realizacji projektów budowy autostrady A1, autostrady A2 i obwodnicy Żyrardowa. Reprezentowanie spółek z grupy Max Bögl Group w postępowaniach sądowych z tytułu roszczeń o zapłatę na rzecz GDDKiA i podwykonawców.*
 • Doradztwo na rzecz Przedsiębiorstwa Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego INFRAKOL s.c. w sprawach dotyczących realizacji umowy na modernizację linii kolejowej zawartej z PKP Polskie Koleje Liniowe S.A.*
 • Doradztwo na rzecz spółek z grupy IKEA Group w zakresie prawa budowlanego w tym udział w audycie fabryki HDF oraz w sprawach związanych z wykorzystaniem funduszy UE.*
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum czesko-hiszpańsko-austriacko-polskiego w sporach dotyczących budowy linii kolejowych.*
 • Doradztwo prawne na rzecz notowanej na brytyjskiej giełdzie międzynarodowej spółki chemii specjalistycznej i zrównoważonych technologii przy budowie dwóch inwestycji fabrycznych w Polsce o łącznej wartości 500 mln EUR, w tym leasing magazynów.*
 • Doradztwo na rzecz Aberdeen Asset Management’s Infrastructure Funds (AIF) przy transakcji nabycia 49,99% udziałów z portfela Intertoll Europe’s PPP o wartości 43 milionów EUR, obejmujących udziały w polskiej autostradzie A1 oraz w dwóch odcinkach autostrady M6 na Węgrzech, Mecsek i Duna.*
 • Doradztwo na rzecz włoskich spółek budowlanych wchodzących na polski rynek budowlany.*
 • Wieloletnie doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się o zamówienia publiczne i realizujących zamówienia publiczne, w szczególności reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sporach w konsorcjach.*
 • Doradztwo na rzecz portugalskiego konsorcjum Mota-Engil Central Europe (Emparque) w postępowaniu przetargowym (zamówienie publiczne) obejmującym zaprojektowanie podziemnych parkingów w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.
 • Doradztwo na rzecz Beaulieu International Group przy nabyciu gruntu i kwestiach związanych z budową kompleksu produkcyjnego w Kietrzu.*
 • Doradztwo na rzecz Infracapital, funduszu infrastrukturalnego, przy nabyciu 100% akcji spółki zajmującej się infrastrukturą gazową Duon Dystrybucja S.A., dystrybutora gazu sieciowego i LNG w Polsce, od Grupy Fortum.*
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowej firmy konsultingowo-budowlanej Mace w związku z budową Hotelu Raffles Europejski w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowej firmy konsultingowo-budowlanej Mace w związku z budową Hotelu Raffles Europejski w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz Echo Investment przy nabyciu projektu mieszkaniowego o pow. 20 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkań w Krakowie.
 • *Doradztwo świadczone w ramach współpracy z poprzednimi kancelariami prawnymi.

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close