Najczęściej szukane

EN

NewTech 360​

W B2RLaw rozumiemy nowe technologie i fascynujemy się nimi. Stale się dokształcamy i zdobywamy doświadczenie. Dlatego potrafimy pomóc klientom w zakresie wszelkich kwestii dotyczących nowych technologii. Zapewniamy pełną obsługę prawną wszystkim klientom działającym w obszarze NewTech, zarówno jako podmioty branżowe jak i inwestorzy. Rozumiemy Państwa biznes, mówimy Waszym językiem.

Usługi

Transakcje w sektorze NewTech:

 • pomoc w transakcjach technologicznych, w tym fuzjach, przejęciach, wspólnych przedsięwzięciach i inwestycjach w sektorze nowych technologii;
 • przeprowadzanie badań due diligence, przygotowywanie dokumentów transakcyjnych oraz udzielanie porad prawnych w całym procesie transakcyjnym.

Sporządzanie i negocjacja umów:

 • pomoc w opracowywaniu i negocjowaniu umów związanych z nowymi technologiami, w tym umów przeniesienia praw autorskich majątkowych, umów licencyjnych na technologie, umów dotyczących rozwoju
  i utrzymania oprogramowania, umów o udostępnianiu danych i umów o poziomie usług;
 • zapewnienie, że umowy odpowiednio uwzględniają ryzyka prawne i chronią interesy klientów.

Ochrona własności intelektualnej:

 • doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej dotyczącej nowych technologii;
 • obejmuje przeprowadzanie audytów własności intelektualnej, składanie wniosków patentowych, rejestrację znaków towarowych i opracowywanie umów licencyjnych a także stosownych umów z twórcami własności intelektualnej w celu monetyzacji własności intelektualnej.

Prywatność i bezpieczeństwo danych:

 • dostarczanie wskazówek dotyczących ochrony danych i przepisów dotyczących prywatności, w tym zgodności z RODO i innymi odpowiednimi przepisami w tym zakresie;
 • pomoc klientom we wdrażaniu skutecznych środków ochrony danych i reagowaniu na naruszenia danych lub incydenty bezpieczeństwa.

Rozwiązywanie sporów:

 • reprezentowanie klientów w sporach prawnych wynikających z rozwoju nowych technologii, takich jak spory dotyczące umów technologicznych, roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej lub przypadki naruszenia prywatności danych;
 • doradztwo strategiczne i reprezentowanie klientów w negocjacjach, mediacjach, arbitrażach lub postępowaniach sądowych.

Szkolenia i edukacja:

 • organizowanie warsztatów, seminariów lub seminariów internetowych w celu edukowania klientów i interesariuszy w kwestiach prawnych i najlepszych praktykach związanych z pojawiającymi się technologiami;
 • informowanie klientów o zmianach prawnych i pomaganie im w poruszaniu się po prawnych zawiłościach nowych technologii.

ESG w sektorze NewTech:

 • wsparcie w dostosowaniu działalności do zrównoważonych i społecznie odpowiedzialnych praktyk;
 • doradztwo w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, promowanie różnorodności i integracji, zapewnianie etycznych praktyk w zakresie zaopatrzenia i łańcucha dostaw oraz ulepszanie ram ładu korporacyjnego.

Compliance w sektorze NewTech:

 • zapewnianie wskazówek dotyczących zgodności z prawem i regulacjami związanymi z pojawiającymi się technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja, blockchain, IoT i cyberbezpieczeństwo;
 • doradztwo w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych, przepisów dotyczących prywatności, praw własności intelektualnej i przepisów branżowych.

Zarządzanie ryzykiem:

 • przeprowadzanie ocen ryzyka specyficznych dla nowych technologii w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń prawnych, regulacyjnych i związanych z cyberbezpieczeństwem;
 • opracowywanie strategii ograniczania tych ryzyk i zapewnianie zgodności działań klientów z wymogami prawnymi.

Wytyczne regulacyjne:

 • zapewnianie, że klienci są na bieżąco ze zmieniającymi się ramami regulacyjnymi i przekazywanie klientom wskazówek dotyczących zgodności z przepisami branżowymi;
 • zapewnianie rozumienia przez klientów wymagań specyficznych dla danego sektora i przestrzegania przez klientów odpowiednich przepisów.

Doświadczenie

The Village Network

Doradztwo spółce z branży technologii edukacji wczesnoszkolnej, w dwóch projektach: w zakresie pozyskania finansowania od Movens Capital; w pozyskaniu finansowania od grupy inwestorów, w tym Credo Ventures, 500 Startup i Tilia Impact Ventures.

Case study

Vinci S.A.

Doradztwo w inwestycji funduszu Vinci S.A. HiTech ASI S.K.A. w spółkę OASIS Diagnostics S.A. (polski start-up MedTechowy) – twórcę innowacyjnego systemu i urządzenia medycznego do diagnostyki okołoporodowej za blisko 14 mln zł.

Case study

Sprout Social Inc.

Doradztwo na rzecz światowego lidera oprogramowania do zarządzania i analizy mediów społecznościowych przy przejęciu Tagger Media Inc. oraz kluczowego oprogramowania opracowanego przez polskie centrum IT Tagger w kwocie 140 mln USD.

Case study

Audioteka S.A.

Doradztwo akcjonariuszom mniejszościowym Audioteka S.A. reprezentującym ok. 40% akcji w kapitale zakładowym spółki w transakcji sprzedaży akcji na rzecz Wirtualna Polska Holding S.A.

Case study

Bentley Systems Inc.

Doradztwo firmie opracowującej oprogramowanie do inżynierii infrastruktury oraz Cohesive Group zajmującej się integracją cyfrową, w polskich aspektach przejęcia Vetasi, wiodącej międzynarodowej firmy konsultingowej specjalizującej się w rozwiązaniach do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM).

Case study

Graham Partners

Doradztwo prywatnej firmie inwestycyjnej ukierunkowanej na zaawansowane technologicznie firmy produkcyjne, w zakresie polskich aspektów nabycia Taoglas Group Holdings Ltd.

Case study

Moffitt Cancer Center i OncoBay Clinical

Doradztwo w inwestycji w OncoBay przez Clinscience, globalnej organizacji z siedzibą w Warszawie zajmującej się badaniami klinicznymi. Inwestycja zapewni spółce macierzystej Clinscience NEUCA Group większościowy udział w OncoBay. Łączna wartość transakcji wyniosła 33,5 mln USD (ok. 150 mln PLN).

Case study

DocPlanner

Doradztwo polskiemu jednorożcowi przy przejęciu MyDr – pierwszej akwizycji DocPlannera na polskim rynku. DocPlanner (działający w Polsce jako ZnanyLekarz), operator platformy SaaS do umawiania wizyt lekarskich, przejął spółkę MyDr, dostawcy rozwiązań technologicznych dla sektora medycznego, poprzez oprogramowanie MyDr EDM i Dr100.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

Paulina Wyrostek

Counsel Kraków

Paulina Milewska – Mróz

Starszy Prawnik Katowice

Konrad Czernecki

Prawnik Kraków

Magdalena Borychowska

Młodszy Prawnik Warszawa

Julia Stroińska

Młodszy Prawnik Warszawa

Małgorzata Tomaka

Młodszy Prawnik Katowice

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close