Najczęściej szukane

EN

Prawo podatkowe

Nasz zespół specjalizuje się w świadczeniu usług kompleksowego doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów gospodarczych. Nasze doświadczenie obejmuje strukturyzację / planowanie podatkowe wszystkich rodzajów transakcji, począwszy od sprzedaży nieruchomości, poprzez inwestycje kapitałowe w akcje i udziały oraz finansowanie strukturyzowane do inwestycji typu greenfield.  Świadczymy również usługi bieżącej obsługi podatkowej naszych klientów, wspierając w ten sposób codzienne funkcjonowanie ich działów finansowo-księgowych. Ponadto, reprezentujemy naszych klientów w sporach z organami podatkowymi na wszystkich etapach, aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Usługi

  • Planowanie podatkowe dla inwestorów wchodzących na rynek, w tym wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz opracowanie rekomendacji dotyczących budowy aktywa podatkowego inwestora.
  • Kompleksowe doradztwo podatkowe przy sprzedaży nieruchomości komercyjnych, w tym podatków dochodowych, VAT i PCC.
  • Opracowanie i wdrożenie optymalizacji podatkowych takich jak IP BOX oraz ulg technologicznych dla klientów komercjalizujących własność intelektualną.
  • Uzyskanie dla klientów indywidualnych interpretacji podatkowych i wiążących informacji stawkowych w zakresie podatku VAT, mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych.
  • Prowadzenie w imieniu klientów sporów z organami podatkowymi zarówno na etapie postępowań podatkowych / kontroli celno-skarbowych i podatkowych, jak i administracyjnych postępowań sądowych.
  • Przygotowywanie kompleksowej dokumentacji cen transferowych obejmującej: dokumentację lokalną, analizę prawną i dokumentację grupową (master file).
  • Prowadzenie przeglądów podatkowych mających na celu zarówno identyfikację i optymalizację ryzyka, jak i w oparciu o uzyskane wyniki, opracowanie rekomendacji dotyczących minimalizacji ryzyka i maksymalizacji korzyści podatkowych oraz, na życzenie klienta, wdrożenie procedur i rozwiązań.
  • Analiza modeli zatrudnienia stosowanych przez klientów. Przygotowanie i wdrożenie rozwiązań mających na celu optymalizację kosztów zaangażowania kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, przy jednoczesnej maksymalizacji wynagrodzenia netto menedżerów (motywacji).

Doświadczenie

Shenzhen Techdow Pharmaceutical

Doradztwo na rzecz chińskiej firmy farmaceutycznej w zakresie struktury podatkowej jej europejskiej części oraz koordynacja wszystkich zagranicznych doradców podatkowych z udziałem Polski, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Case study

TUI Poland

Doradztwo na rzecz międzynarodowego operatora wycieczek w sprawach sądowych na kwotę 7 mln zł dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Doradztwo na rzecz TUI Poland przy przejęciu polskiej firmy z branży turystycznej.

Case study

Mecom Group PLC

Doradztwo na rzecz brytyjskiej spółki wydającej gazety, notowanej na giełdzie w zakresie podatkowych aspektów sprzedaży polskich spółek zależnych za 70 mln zł, a także jej spółek zależnych w Polsce w zakresie efektywnego podatkowo systemu wynagrodzeń kadry zarządzającej.

Case study

Abris Capital Partners

Doradztwo na rzecz polskiego funduszu private equity w zakresie efektywnego podatkowo systemu wynagrodzeń za zarządzanie jedną ze swoich spółek portfelowych.

Case study

DCT Gdansk

Wsparcie podatnika w sporze z organami podatkowymi o wartości 30 mln zł, dotyczącym podatku od nieruchomości od największego polskiego głębokowodnego terminala kontenerowego w postępowaniu sądowym.

Case study

Polska Press Group

Doradztwo dla jednego z największych wydawców w Polsce w związku z zakończonym sukcesem postępowaniem sądowym dotyczącym podatku VAT w związku z transakcją dotyczącą nieruchomości o wartości 100 mln zł.

Case study

Candido Jose Redrigues S.A.

Reprezentowanie portugalskiego przedsiębiorstwa budowlanego w wygranym sporze z organami podatkowymi dotyczącym podatku VAT.

Case study

Groupe Beneteau

Doradztwo dla największego producenta łodzi żaglowych i motorowych w zakresie podatkowych aspektów nabycia Delphia Yachts.

Case study

Forza Foods

Doradztwo na rzecz dostawcy mięsa we wszystkich aspektach podatkowych w odniesieniu do jego relacji z brytyjską siecią supermarketów, Asda (należąca do Grupy Walmart). Asda nabyła następnie Forzę.

Case study

Małpka S.A.

Doradztwo dla polskiej sieci sklepów typu convenience w zakresie efektywnej struktury wynagrodzeń dla Zarządu.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Katarzyna Knapik – Pacyga

Counsel Katowice

Paulina Milewska – Mróz

Counsel Katowice

Kinga Karaszewska

Prawnik Warszawa

Konrad Zając

Młodszy Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close