Najczęściej szukane

EN

Prawo pracy

Nasz zespół prawa pracy posiada bogate doświadczenie w kompleksowym doradztwie i wsparciu klientów we wszystkich aspektach szeroko rozumianych spraw pracowniczych, począwszy od procesu rekrutacji i nawiązania stosunku pracy, aż do jego zakończenia. Doradzamy klientom w celu zminimalizowania ryzyka w sprawach wynikających z relacji pracowniczych oraz reprezentujemy ich w negocjacjach i sporach. Świadczymy usługi w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Usługi

 • Bieżące doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.
 • Przeprowadzanie audytów oraz analiz due diligence.
 • Udzielanie kompleksowych porad i reprezentowanie na etapie negocjacji i sporów sądowych dotyczących wszystkich aspektów spraw pracowniczych.
 • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji niezbędnej w procesie nawiązywania, modyfikowania i rozwiązywania stosunku pracy, a także wewnętrznych regulaminów przedsiębiorstwa, tj. układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, innych regulaminów, polityki przedsiębiorstwa, zasad etyki.
 • Reprezentowanie i wspieranie w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), w tym w związku z postępowaniami kontrolnymi.
 • Doradztwo w zakresie procesów optymalizacji kosztów zatrudniania kadry kierowniczej, w tym przeprowadzanie audytu oraz przygotowywanie analiz ryzyka i rekomendacji dla optymalnych rozwiązań, opracowanie dokumentów związanych z przyjętym modelem.
 • Udzielanie wsparcia w procesie zatrudniania cudzoziemców i delegowania pracowników do pracy za granicą, w tym w zakresie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń na pracę i wiz.
 • Zapewnianie wsparcia w stosunkach ze związkami zawodowymi, jak również w negocjacjach z nimi, we wszystkich dziedzinach wymagających rozmów, konsultacji lub uzgodnień.
 • Przygotowywanie i wdrażanie procesów restrukturyzacyjnych, w tym zwolnień grupowych dotyczących analizy prawnej i podatkowej, opracowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem restrukturyzacji oraz udział w negocjacjach i konsultacjach w tym zakresie.
 • Zapewnienie wsparcia w przypadkach mobbingu i dyskryminacji, opracowywanie polityk zapobiegania i przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom, wspieranie dochodzeń i wdrażanie środków naprawczych.
 • Doradztwo w zakresie zagadnień związanych z RODO w kwestiach kadrowych i prawie pracy.
 • Doradztwo w zakresie indywidualnego prawa pracy, w szczególności w sprawach związanych z odpowiedzialnością pracowników w związku z utrzymaniem porządku w miejscu pracy oraz za szkody poniesione przez pracodawcę.

Doświadczenie

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (JSW)

Świadczenie kompleksowego doradztwa z zakresu prawa pracy, w tym w dotyczącego sporów pracowniczych, dla giganta węgla koksującego, największego producenta węgla koksującego w Europie.

Case study

ITI Neovision S.A.

Bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy dla ITI Neovision, operatora platformy satelitarnej Canal + w Polsce.

Case study

EG/AS

Bieżące doradztwo w zakresie prawa pracy dla EG A/S, wiodącego skandynawskiego dostawcy oprogramowania branżowego o dynamicznie rosnącej obecności w Polsce.

Case study

Oppo (Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd)

Doradztwo na rzecz chińskiego 5. co do wielkości producenta telefonów komórkowych na świecie, OPPO, w zakresie umów o pracę, umów na okres próbny oraz umów o staż.

Case study

Ray Allen Inc.

Doradztwo na rzecz wiodącej amerykańskiej firmy zarządzającej aktywami IT we wszystkich aspektach związanych z zatrudnieniem pracowników w Polsce, a także składanie wniosków o pozwolenia na pracę dla pracowników spoza Europy.

Case study

Making Waves

Doradztwo na rzecz skandynawsko-polskiej firmy technologicznej specjalizującej się w produktach i usługach cyfrowych we wszystkich aspektach zatrudnienia jej 350 konsultantów w Polsce.

Case study

Forza AW Ltd.

Doradztwo na rzecz spółki zależnej Asda, głównego dostawcy mięsa dla sieci supermarketów, w zakresie umów o pracę z cudzoziemcami zatrudnionymi przez Forza w jej polskim zakładzie przetwórstwa mięsnego, a także w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych przez cały okres zatrudnienia.

Case study

Unimil (Ansell Healthcare Europe)

Doradztwo na rzecz polskiej filii australijskiej, międzynarodowej firmy produkcyjnej specjalizującej się w produkcji rękawic medycznych i antykoncepcji, w związku ze sporem o pracę z dyrektorem naczelnym.

Case study

EURO-TRADE Sp. z o.o.

Bieżące doradztwo na rzecz wiodącego polskiego dystrybutora sprzętu biurowego we wszystkich aspektach prawa pracy, w tym w sprawach dotyczących czasu pracy, urlopów i szczególnych praw pracowniczych. Przygotowanie wewnętrznych akt i dokumentacji zatrudnienia oraz wsparcie w procesach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Roman Iwański

Partner Warszawa

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Filip Wójtowicz

Młodszy Prawnik Warszawa

Małgorzata Tomaka

Prawnik Katowice

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close