Najczęściej szukane

EN

Arbitraż

Skupiamy się na najskuteczniejszych metodach rozwiązywania sporów, korzystając w tym celu z arbitrażu, gdy jest to możliwe. Rozwiązywanie sporów to nie tylko jeden z kluczowych obszarów naszej działalności, ale także pasja jednego z założycieli naszej kancelarii.

Bartłomiej Jankowski kieruje praktyką arbitrażową i wpisany jest na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Bartłomiej prowadzi zajęcia z tematyki arbitrażu i alternatywnych metod rozwiązywania sporów w Centrum Prawa Brytyjskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na University of Cambridge oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Również nasz Partner, Roman Iwański, posiada duże doświadczenie w zakresie arbitrażu, szczególnie w zakresie skomplikowanych tematyk technicznych, gdy istnieje potrzeba zatrudnienia biegłych powoływanych przez strony.

Dostrzegamy ekonomiczną zasadność wyboru arbitrażu, również perspektywy zachowania finansowej oszczędności i bieżącego informowania klienta o przebiegu procesu. Zawsze szukamy w interesie klienta dogodnych dróg polubownego rozwiązania sporu. Doradzamy i towarzyszymy naszym klientom w negocjacjach i mediacjach oraz wspieramy w zawieraniu umów ugodowych. Nasze bogate doświadczenie daje nam możliwość zaoferowania sprawdzonych, jak również innowacyjnychstrategii, które dostosowujemy do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Oferujemy również usługi w zakresie arbitrażu oparte na międzynarodowych traktatach inwestycyjnych, zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i władz publicznych, jak również oparte na umowach inwestycyjnych pomiędzy inwestorami a państwami. Międzynarodowy Arbitraż Inwestycyjny jest dobrą alternatywą rozstrzygania sporów inwestycyjnych dla rozstrzygania ich przez sądy krajowe państwa przyjmującego oraz dla ochrony dyplomatycznej.

Usługi

  • Weryfikacja umów z klientami w celu wdrożenia klauzul arbitrażowych.
  • Doradztwo w zakresie gromadzenia dowodów i przygotowania strategii rozwiązywania sporów.
  • Reprezentowanie klientów w negocjacjach ugodowych i mediacjach, w tym pomoc w sporządzaniu umów ugodowych.
  • Reprezentowanie klientów na wszystkich etapach postępowania arbitrażowego.
  • Wspieranie egzekucji wyroków.
  • Reprezentowanie klientów przed międzynarodowymi trybunałami inwestycyjnymi.

Doświadczenie

Sieć sklepów wielkopowierzchniowych

Reprezentowanie sieci sklepów wielkopowierzchniowych w sprawie przed Sądem Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz sądami „ad hoc”.

Case study

Międzynarodowa firma zarządzająca nieruchomościami

Reprezentowanie międzynarodowej firmy zarządzającej nieruchomościami oraz jej spółki celowej (właściciela centrum handlowego) w sporze z jednym z najemców dotyczącym złożonych kwestii technicznych, który został rozstrzygnięty przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Case study

Spółka z branży FMCG

Doradztwo na rzecz klienta z branży FMCG w zakresie wdrażania klauzul arbitrażowych w jego umowach.

Case study

Właściciel centrum handlowego

Reprezentowanie właściciela centrum handlowego w sporze z najemcą.

Case study

Muszynianka

Doradztwo na rzecz rozlewni wód mineralnych Spółdzielni Pracy „Muszynianka” w sporze o arbitraż inwestycyjny przeciwko Słowacji.

Case study

Bogl a Krysl i Max Bogl International

Doradztwo na rzecz Bogl a Krysl i Max Bogl International w sporze inwestycyjnym przeciwko Polsce i Zarządowi Dróg Krajowych.

Case study

Luksemburski fundusz private equity

Doradztwo na rzecz luksemburskiego funduszu private equity w sporze inwestycyjnym z Polską w sprawie nieruchomości.

Case study

Irlandzka firma budowlana

Doradztwo na rzecz irlandzkiej firmy budowlanej w sporze inwestycyjnym z Polską dotyczącym budowy dróg.

Case study

Brytyjskie przedsiębiorstwo górnicze

Doradztwo na rzecz brytyjskiej firmy górniczej w sporze inwestycyjnym z Polską. Sprawa dotyczyła finansowania postępowań sądowych.

Case study

Schooner Capital LLC

Doradztwo na rzecz Schooner Capital LLC w sporze o arbitraż inwestycyjny przeciwko Polsce.

Case study

Właściciel budynków biurowych

Doradztwo w komercyjnym sporze arbitrażowym dotyczącym umów najmu powierzchni.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Bartłomiej Jankowski

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Roman Iwański

Partner Warszawa

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Paulina Milewska – Mróz

Counsel Katowice

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close