Najczęściej szukane

EN

ESG

Liderzy biznesowi są poddawani coraz większej presji w celu zwiększania wyników organizacji, dbając jednocześnie o jej zrównoważony rozwój, ważny dla interesariuszy.

Kwestie środowiskowe, społeczne i ładu zarządczego (ESG) stają się kluczowymi międzynarodowymi standardami miernikami mających wpływ na decyzje dotyczące inwestycji.

Inwestorzy, banki i zamawiający w zamówieniach publicznych  coraz częściej oceniają firmy w oparciu o ich rzeczywiste zaangażowanie w tworzenie i realizację strategii zrównoważonego rozwoju, etykę, przejrzystość i odpowiedzialność społeczną. Nasza praktyka wspiera organizacje w prawnych, biznesowych i politycznych aspektach opracowywania i wdrażania inicjatyw ESG.

Doradzamy w kwestiach takich jak zaangażowanie interesariuszy, ład korporacyjny, zarządzanie kryzysowe, społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, zmiany klimatyczne, różnorodność i integracja, etyka i compliance.

Eksperci multidyscyplinarnej praktyki ESG kancelarii B2RLaw doradzają klientom w wielu branżach i technologiach, pomagając wykorzystywać szanse i minimalizować ryzyka dzięki ESG. W skład naszego zespołu wchodzą również prawnicy z wieloletnim doświadczeniem na wysokich stanowiskach w krajowych i międzynarodowych firmach, rozumiejący wyzwania związane z wdrażaniem strategii ESG z wewnętrznej perspektywy firmy.

Usługi

Private Equity, Venture Capital & Fundusze inwestycyjne

 • Doradztwo w zakresie ujawniania informacji związanych z ESG
 • Wsparcie w procesie planowania strategicznego, wdrażania polityk, procedur, standardów i mierników
 • Usługi compliance dla funduszy i firm zarządzających inwestycjami
 • Wewnętrzne kontrole praktyk i procedur ESG
 • Impact investing (publiczne i prywatne)

Bankowość i usługi finansowe

 • Doradztwo w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju, zielonych i zrównoważonych obligacji
 • Doradztwo w zakresie finansowania rozwoju infrastruktury
 • Wsparcie we wdrażaniu procedur AML

Ład korporacyjny

 • Doradztwo w zakresie ładu korporacyjnego ESG, w tym wsparcie zarządu w kontrolowaniu ryzyka, wdrażaniu zasad, polityk i procedur dotyczących kwestii ESG oraz w spełnieniu kryteriów dotyczących różnorodności i inkluzji
 • Wsparcie w zakresie zgodności operacyjnej z nowymi regulacjami dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych oraz łańcucha dostaw
 • Wsparcie w zakresie oceny wpływu działalności firmy na zmiany klimatyczne, kompensacji, łagodzenia skutków
 • Tworzenie zasad i regulacji antykorupcyjnych

Fuzje i przejęcia

 • Badanie due diligence pod kątem ryzyka ESG i wyceny spółek

Energia

 • Doradztwo w zakresie tworzenia polityk i procedur dotyczących zdrowia i ochrony środowiska
 • Wsparcie w zakresie prawa energetycznego i zasobów naturalnych
 • Doradztwo w obszarze zielonej energii, w tym w procesie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i finansowania

Ochrona środowiska

 • Spory sądowe, arbitraż i rozstrzyganie sporów dotyczących kwestii związanych z ochroną środowiska
 • Doradztwo w zakresie tworzenia strategii geolokalizacyjnych i zgodności z nowymi regulacjami

ESG jako strategia zatrudnienia

 • Doradztwo w obszarze spraw pracowniczych, w tym polityki wynagrodzeń, różnorodności i integracji na wszystkich szczeblach korporacji
 • Doradztwo w zakresie regulacji dotyczących ochrony sygnalistów

Technologia

 • Doradztwo w zakresie technologii informacyjnych i cyberbezpieczeństwa
 • Strategiczne doradztwo w zakresie własności intelektualnej
 • Wsparcie w zakresie innowacji technologicznych i wdrażania nowych technologii

Spory

 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z ochroną środowiska
 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z energią i zasobami naturalnymi
 • Reprezentowanie klientów w sporach związanych z prawami człowieka

Doświadczenie

Polski start-up

Wsparcie polskiego start-upu w przygotowaniu oprogramowania dotyczącego zarządzania obszarem ESG.

Case study

Polska firma

Wsparcie polskiej spółki przy zakładaniu fundacji promującej ESG.

Case study

Podmioty z branży finansowo-księgowej

Doradztwo na rzecz podmiotów z branży finansowo-księgowej w zakresie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym przygotowanie procedur AML.

Case study

Podmiot z branży paliwowo – energetycznej

Przygotowanie i nadzór nad audytem środowiskowym prowadzonym w zakładzie produkcyjnym podmiotu z branży paliwowo – energetycznej.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

Bogdan Duda

Partner Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close