Najczęściej szukane

EN

Prawo budowlane

Nasz zespół wyróżnia bogata wiedza i doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w sprawach budowlanych.  Doradzamy zarówno sektorowi publicznemu jak i prywatnemu w projektach infrastrukturalnych, przemysłowych, budowlanych oraz PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Nasze wsparcie obejmuje wszystkie etapy procesu inwestycyjnego, od analizy prawnej lokalnych uwarunkowań techniczno-rozwojowych, poprzez pomoc w uzyskaniu wymaganych prawem zgód administracyjnych, aż do ich utrzymania przed sądami administracyjnymi. Zajmujemy się także bieżącą obsługą inwestycji oraz firm budowlanych świadcząc pomoc prawną na etapie przedsądowym. W sporach cywilnych zawsze dobieramy strategię procesową dbając o cele i interesy swoich klientów.

Usługi

  • Analiza warunków techniczno-rozwojowych dla projektu inwestycyjnego,
  • Asysta w uzyskaniu wymaganych prawem zgód administracyjnych na realizację inwestycji (np. decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę lub użytkowanie, itp.),
  • Obrona aktów administracyjnych w sprawach administracyjnych i sądowych,
  • Badanie zgodności prawnej już zakończonych procesów inwestycyjnych, w szczególności w ramach szerszego dochodzenia przedsprzedażowego i zalecanie ewentualnych środków zaradczych,
  • Opracowanie i negocjowanie umów budowlanych (w tym pełnego pakietu umów FIDIC) i inwestycyjnych,
  • Bieżące doradztwo na etapie rozwoju inwestycji, w tym osobiste lub zdalne uczestnictwo w radach nadzorczych lub komitetach sterujących budowy,
  • Doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji, w tym gwarancji i innych zabezpieczeń od osób trzecich, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
  • Doradztwo w zakresie sporów wynikających z realizacji inwestycji, w tym wsparcie w zakresie właściwego przygotowania dowodów i opisu roszczeń, np. dotyczących dodatkowych prac lub dodatkowych kosztów.

Doświadczenie

Beaulieu International Group

Doradztwo belgijskiej spółce specjalizującej się m.in. w przemyśle tekstylnym, przy budowie zakładu w Kietrzu.

Case study

IKEA Group

Doradztwo na rzecz największej na świecie sieci sprzedaży detalicznej mebli przy budowie wielomilionowej inwestycji związanej z fabryką HDF.

Case study

Max Bögl Group

Doradztwo dla niemieckiej międzynarodowej firmy budowlanej w sprawach związanych z realizacją projektów budowy autostrady A1, A2 i obwodnicy Żyrardowa. Reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących płatności na rzecz GDDKiA i podwykonawców.

Case study

Johnson Matthey

Wsparcie prawne dla notowanej na giełdzie brytyjskiej międzynarodowej firmy specjalizującej się w chemii specjalistycznej i zrównoważonych technologiach przy budowie dwóch inwestycji fabrycznych w Polsce o łącznej wartości 500 mln euro.

Case study

Mota-Engil Central Europe (Emparque)

Doradztwo na rzecz portugalskiego konsorcjum w postępowaniu przetargowym (zamówienie publiczne) obejmującym projektowanie i budowę podziemnych parkingów w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Case study

Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego INFRAKOL s.c.,

Doradztwo na rzecz wiodącego polskiego przedsiębiorstwa budownictwa kolejowego w sprawach związanych z realizacją umowy na modernizację linii kolejowej zawartej z PKP PLK S.A.

Case study

Mace Group

Doradztwo na rzecz międzynarodowej firmy konsultingowo-budowlanej w zakresie aspektów budowlanych Hotelu Raffles Europejski w Warszawie, uznawanego za najbardziej luksusowy hotel w Polsce.

Case study

CJR Renewables

Pomoc prawna dla portugalskiej spółki z sektora energii odnawialnej w zakresie inwestycji w farmy wiatrowe w Polsce.

Case study

Universal Fibers

Doradztwo na rzecz amerykańskiego producenta wyrobów włókienniczych w ramach spółki joint venture z polskim producentem wyrobów włókienniczych, w tym przebudowa istniejącego zakładu produkcyjnego i magazynów.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Andrzej Zając

Partner Warszawa

Bogdan Duda

Partner Warszawa

Konrad Czernecki

Prawnik Kraków

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close