Najczęściej szukane

EN

Zamówienia publiczne

Nasz zespół ds. zamówień publicznych posiada bogate doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów zamawiających, jak i wykonawców. Zaufały nam m.in. władze miejskie największych polskich miast oraz liczne firmy państwowe i prywatne.

Doradzamy naszym klientom na każdym etapie postępowania. W ramach naszego wsparcia dla podmiotów gospodarczych identyfikujemy ryzyka i dokonujemy interpretacji postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). W trakcie postępowania kontrolujemy działania podmiotów zamawiających, skutecznie wykorzystując dostępne środki ochrony prawnej. Reprezentujemy klientów przed wykonawcami oraz w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymi w sprawach skarg na decyzje Krajowej Izby Odwoławczej.

Obsługa podmiotów zamawiających obejmuje doradztwo na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udział w przygotowaniu SIWZ i prowadzeniu postępowania, w tym jako członkowie komisji przetargowych oraz reprezentowanie podmiotów zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymi w sprawach skarg na decyzje Krajowej Izby Odwoławczej.

Usługi

Usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych:

  • Identyfikacja ryzyka i interpretacja przepisów w zakresie wymagań i obowiązków,
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą lub przed sądami powszechnymi,
  • Reprezentowanie klientów przed podmiotami zamawiającymi,
  • Bieżący monitoring podmiotów zamawiających.

Usługi świadczone na rzecz podmiotów zamawiających:

  • Asysta w przygotowaniu SIWZ i prowadzeniu postępowania oraz członkostwo w komisjach przetargowych,
  • Reprezentowanie podmiotów zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą lub sądami powszechnymi.

Doświadczenie

Miasto Stołeczne Warszawa

Utworzenie i przeprowadzenie w imieniu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę składowiska stałych odpadów komunalnych.

Case study

Plastwil

Reprezentowanie producenta części i form wtryskowych oraz wyrobów metalowych w postępowaniu sądowym dotyczącym skargi na decyzję PPO (Urzędu Zamówień Publicznych) odwołującą się od postanowień SIWZ w sprawie przetargu kolejowego.

Case study

Mota-Engil Central Europe

Doradztwo na rzecz portugalskiego konsorcjum i jednej z największych polskich firm budowlanych w procesie zamówień publicznych na zaprojektowanie parkingów podziemnych w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Case study

Tauron Dystrybucja S.A.

Świadczenie kompleksowych usług dla polskiego państwowego dystrybutora energii w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie i utrzymanie inteligentnego systemu informatycznego pomiarowego (liczniki i koncentratory energii elektrycznej AMI).

Case study

Solari di Udine spa

Doradztwo na rzecz Solari di Udine SpA, jednego ze światowych liderów w produkcji systemów informacji publicznej, w procesie przetargowym związanym z wdrożeniem i utrzymaniem systemu elektronicznych tablic ogłoszeń, który zostanie zainstalowany na wybranych polskich stacjach kolejowych zarządzanych przez PKP, polskiego operatora kolejowego.

Case study

Petrolot Sp. z o.o. (obecnie Orlen Aviation)

Doradztwo na rzecz spółki, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ORLEN, świadczącej usługi tankowania samolotów i magazynowania paliw lotniczych, w postępowaniach przetargowych dotyczących dostawy i wdrożenia nowych zewnętrznych baz magazynowych

Case study

TAURON Sprzedaż

Doradztwo na rzecz spółki zajmującej się sprzedażą energii z grupy kapitałowej Tauron, a w szczególności jej Działu Zakupów w szerokim zakresie spraw związanych z zamówieniami.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Bogdan Duda

Partner Warszawa

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Andrzej Zając

Partner Warszawa

Eryk Czajkowski

Młodszy Prawnik Kraków

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close