Najczęściej szukane

EN

Postępowanie sądowe dotyczące konkurencji

Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w wielu sprawach dotyczących sporów z zakresu prawa konkurencji. Nasz zespół reprezentuje klientów na etapie postępowania przygotowawczego (negocjacje i mediacje), przed sądami powszechnymi wszystkich instancji (w tym przed Sądem Najwyższym), przed stałymi sądami arbitrażowymi i sądami arbitrażowymi ad hoc oraz w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Usługi

  • Reprezentowanie klientów na etapie poprzedzającym proces sądowy w negocjacjach i mediacjach, w tym zarówno reprezentowanie samych stron, jak i działanie w charakterze profesjonalnych mediatorów.
  • Doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie roszczeń dotyczących nieuczciwej konkurencji.
  • Reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszenia tajemnic handlowych, w tym w szczególności biznesowego know-how.
  • Reprezentowanie klientów w sporach dotyczących działalności związanej z nieuczciwą konkurencją.
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących kradzieży i nieuprawnionego korzystania z baz danych.
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach mających na celu zabezpieczenie roszczeń (skutkujące natychmiastowym udzieleniem ochrony na czas trwania postępowania).
  • Reprezentowanie klientów w sprawach z pogranicza prawa konkurencji i prawa własności intelektualnej w zakresie ochrony utworów, wzorów, wynalazków i znaków towarowych.
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doświadczenie

Duża sieć detaliczna

Reprezentowanie globalnej sieci sklepów wielkopowierzchniowych w postępowaniach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji (tzw. „opłat półkowych”).

Case study

Przedsiębiorstwa z sektora energetycznego

Reprezentowanie klientów z sektora energetycznego w sprawach dotyczących naruszeń tajemnic handlowych przez byłych menedżerów.

Case study

Spółki z różnych sektorów

Reprezentowanie klientów z różnych branż w sprawach dotyczących naruszeń klauzul o zakazie konkurencji przez ich pracowników i kontrahentów.

Case study

Inwestor

Reprezentowanie inwestora w sprawie dotyczącej naruszenia przez drugą stronę transakcji klauzuli o zakazie konkurencji.

Case study

Firma produkcyjna

Reprezentowanie podmiotu z branży produkcyjnej w postępowaniach dotyczących kopiowania jego produktów.

Case study

Firma farmaceutyczna

Reprezentowanie podmiotu z branży farmaceutycznej w postępowaniach dotyczących kopiowania jego produktów przez konkurentów.

Case study

Członek Zarządu spółki

Reprezentowanie byłego członka organu spółki w sprawie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie z tytułu klauzuli o zakazie konkurencji.

Case study

Firma farmaceutyczna

Reprezentowanie podmiotu z branży farmaceutycznej w sporze dotyczącym prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej.

Case study

Spółka dystrybucyjna

Reprezentowanie podmiotu z branży dystrybucyjnej w postępowaniach dotyczących wprowadzenia do obrotu produktu identycznego z zarejestrowanym wzorem przemysłowym.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Bartłomiej Jankowski

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Paulina Milewska – Mróz

Counsel Katowice

Dawid Malinowski

Starszy Prawnik Warszawa

Kinga Karaszewska

Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close