Najczęściej szukane

EN

Energetyka

Doradzamy podmiotom działającym w sektorze energetycznym w bieżących sprawach operacyjnych i administracyjnych (w tym w sprawach regulacyjnych i transakcyjnych, fuzji i przejęć oraz zbycia (w tym pakietów portfelowych)), a także w postępowaniach sądowych. Ze względu na szerokie spektrum świadczonych przez nas usług doradczych, posiadamy szerokie doświadczenie w tej dynamicznej branży, co pozwala nam świadczyć usługi w sposób najlepiej dostosowany do potrzeb naszych klientów.

 

Ropa naftowa, gaz i surowce naturalne

Na polskim rynku ropy, gazu i surowców naturalnych istnieją dwie stałe – ryzyko i możliwości.  Czy to w wyniku zmian w prawie lub polityce regulacyjnej, postępu technologicznego, czy też po prostu szybkich i często nieprzewidzianych zmian warunków rynkowych, firmy z branży naftowej, gazowej i surowców naturalnych zawsze będą musiały stawić czoła wyzwaniom.

Nasz zespół ds. ropy naftowej, gazu i surowców naturalnych rozumie ten sektor i współpracuje z wieloma klientami tak aby jak najlepiej wykorzystać ryzyko i możliwości.

Ściśle współpracujemy z wieloma wiodącymi polskimi i międzynarodowymi graczami i z bliska śledzimy rozwój branży. Posiadamy duże doświadczenie w istotnych dla branży obszarach prawa i świadczymy usługi, które są ukierunkowane na codzienną pracę i problemy branży. Pomagamy również w bardziej nietypowych działaniach graczy związanych m.in. z transakcjami, rozstrzyganiem sporów, projektami, kwestiami regulacyjnymi, podatkowymi i finansowymi.

Źródła odnawialne

Polska jest w pełni zaangażowana w zrównoważoną produkcję energii. Ryzyko i koszty związane z emisją dwutlenku węgla są bardziej widoczne niż kiedykolwiek wcześniej, jednak Polska ma jeszcze wiele do zrobienia w zakresie realizacji ambitnych celów wyznaczonych w celu redukcji emisji. Energia odnawialna nigdy nie była bardziej istotna zarówno z uwagi na zwiększoną troskę o klimat naszej planety ale także coraz bardziej specyficzne potrzeby klientów. W tym świetle klienci potrzebują wyspecjalizowanych prawników, którzy w pełni rozumieją kluczowe kwestie, ryzyka i możliwości wpływające na sektor.

Dlatego, dysponujemy doświadczonym zespołem prawników specjalizujących się w prawie energetycznym, którzy działają na rzecz dużego grona polskich i międzynarodowych klientów z sektora energii odnawialnej. Doradzamy we wszystkich aspektach energii odnawialnej, w tym energii wiatrowej, słonecznej, morskiej, energii z odpadów, projektów geotermalnych i czystych technologii, jak również efektywności energetycznej.

Usługi

  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach spornych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Wsparcie transakcyjne klientów,
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych,
  • Wspieranie klientów w postępowaniach inwestycyjnych, zarówno na etapie negocjacji umowy, jak i po ich zakończeniu, z uwzględnieniem kwestii związanych z prawem ochrony środowiska,
  • Doradztwo w zakresie ich obowiązków regulacyjnych klientów, takich jak utrzymywanie obowiązkowych zapasów ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • Doradztwo w zakresie uzyskiwania pozwoleń i koncesji,
  • Doradztwo w zakresie kontroli jakości paliw,
  • Analiza infrastruktury energetycznej w celu zapewnienia zgodności z określonymi wymogami prawnymi.

Doświadczenie

Niemiecki deweloper farm wiatrowych

Doradztwo na rzecz wiodącego niemieckiego dewelopera farm wiatrowych w długotrwałym sporze z polskim udziałowcem, pomoc klientowi przy podziale portfela pomiędzy niemieckich i polskich udziałowców, przygotowanie i wynegocjowanie kompleksowej, wielopodmiotowej ugody pozasądowej.

Case study

Niemiecki deweloper instalacji wykorzystujących OZE

Doradztwo na rzecz niemieckiego dewelopera instalacji opartych na OZE notowanego na niemieckiej giełdzie, w zakresie: a) zbycia całego polskiego portfela (8 spółek zależnych i 15 farm wiatrowych) na rzecz inwestora francuskiego, b) wybranych aspektów związanych z uzyskaniem pozwolenia środowiskowego dla jednego z projektów oraz c) ustaleń umownych z polskimi klientami (umowy o świadczenie usług).

Case study

Wiodące przedsiębiorstwo energetyczne

Reprezentowanie wiodącego podmiotu energetycznego przy sprzedaży jednostki zależnej innemu wiodącemu podmiotowi.

Case study

Producenci ropy naftowej i paliw płynnych

Bieżące doradztwo na rzecz podmiotów działających na rynku produkcji, dystrybucji i magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych.

Case study

Producent paliw płynnych

Analiza formalno-prawnych aspektów bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych w górotworze.

Case study

Rafineria ropy naftowej

Przygotowanie audytu dla podmiotu działającego na rynku produkcji wyrobów rafineryjnych i petrochemicznych w zakresie zgodności elementów infrastruktury z wymogami prawa ochrony środowiska.

Case study

Francuska grupa kapitałowa zajmująca się ciepłownictwem komunalnym

Reprezentowanie spółki z francuskiej grupy kapitałowej zajmującej się ciepłownictwem komunalnym w długoterminowym sporze wynikającym z umowy zawartej z byłym kontrahentem.

Case study

Grupa Tauron Polska Energia S.A.

Doradztwo na rzecz polskiego holdingu energetycznego, właściciela majątku wytwórczego i dystrybucyjnego elektrociepłowni oraz górnictwa węglowego, w precedensowych sporach sądowych dotyczących m.in. sporu z jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce w związku z roszczeniami o służebność przesyłu oraz w sporach sądowych dotyczących farm wiatrowych.

Case study

GGE A.S

Doradztwo na rzecz słowackiego przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie szeregu projektów akwizycyjnych, w tym elektrowni Opole o łącznej mocy zainstalowanej 1 492 MW oraz sieci zakładów CPH Calor zlokalizowanych na Górnym Śląsku o łącznej mocy zainstalowanej 60 MW.

Case study

Eiffel Investment Group

Doradztwo na rzecz francuskiej firmy zarządzającej aktywami w zakresie finansowania licznych przejęć zarówno polskich projektów wiatrowych, jak i słonecznych.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Andrzej Zając

Partner Warszawa

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

Bogdan Duda

Partner Warszawa

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Konrad Czernecki

Prawnik Kraków

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close