Najczęściej szukane

EN

Ochrona danych osobowych

Wspieramy naszych klientów w procesie dostosowywania lub utrzymywania zgodności ich działalności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanego jako „RODO”, które weszło w życie w Polsce w dniu 25 maja 2018 r.

Usługi

 • Dostosowanie do wymagań RODO, w tym audyty przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych, przygotowanie dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz wszelkich dokumentów, szablonów, klauzul, polityk lub procedur niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, a także doradztwo w zakresie wdrażania zaleceń audytu w organizacji.
 • Bieżące doradztwo prawne w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności:
  • analiza nowych i obecnych procesów biznesowych pod kątem zgodności z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych,
  • przygotowanie procedur, dokumentów i umów niezbędnych do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  • pomoc w rozpatrywaniu wniosków osób, których dane są przetwarzane, oraz w wykonywaniu ich praw w związku z RODO oraz
  • ocena, czy naruszenie ochrony danych osobowych podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) oraz opiniowanie umów powierzających przetwarzanie danych osobowych.
 • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych.
 • Doradztwo w postępowaniach przed PUODO, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

Doświadczenie

JSW Grupa Kapitałowa

Dostosowanie do wymogów RODO 13 spółek Grupy Kapitałowej JSW (Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. / JSW Innowacje S.A. / Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze sp. z o.o. / Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. / JSW KOKS S.A. / Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. / JSU sp. z o.o. / Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. / JSW Shipping sp. z o.o. / JSW Logistics sp. z o.o. / JSW Szkolenie i Górnictwo sp. z o.o. / JSW Ochrona sp. z o.o. / ADVICOM sp. z o.o.), jednego z największych producentów węgla koksowego w UE, zatrudniającego ponad 25 tys. osób.

Case study

Volkswagen Poznań sp. z o.o.

Adaptacja do wymogów i bieżąca obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych dla Volkswagen Poznań sp. z o.o., producenta samochodów zatrudniającego ponad 10.000 osób należącego do Grupy Volkswagen AG.

Case study

Energa S.A.

Analiza wewnętrznej dokumentacji RODO przygotowanej przez GK Energa.

Case study

Tauron Polska Energia S.A.

Szkolenie dla działu prawnego firmy w zakresie wymagań RODO.

Case study

Grupa Arteria

Wdrożenie wymogów RODO oraz zapewnienie bieżącej obsługi prawnej w zakresie ochrony danych osobowych dla 11 spółek Grupy Kapitałowej (Arteria Contact Center sp. z o.o. / Polymus sp. z o.o. / Arteria Document Solutions sp. z o.o. / Trimtab Arteria Management sp. z o.o. sp.k. /Arteria S.A. / BPO Management sp z o.o. / Gallup Arteria Management sp. z o.o. sp.k. / Sellpoint sp. z o.o / Brave Agency sp. z o.o., Arteria Logistics sp. z o.o. / BC Partner sp. z o.o.) działających na rynku outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży, w tym telemarketingu.

Case study

Grupa 4fun Media

Wdrożenie wymogów RODO oraz zapewnienie bieżącej obsługi prawnej spółek z Grupy Kapitałowej 4FUN MEDIA (4fun Media S.A. / Bridge2Fun sp. z o.o. / Cupsell sp. z o.o. / Screen Network S.A.).

Case study

Grupa Murapol

Wdrożenie wymogów RODO oraz zapewnienie bieżącej obsługi prawnej w zakresie ochrony danych osobowych dla spółek Grupy Kapitałowej (Murapol S.A. / WHIZZ S.A. / Abadon Real Estate S.A. / Home Credit Group sp. z o.o. / Major Facility Management sp. z o.o. / Murapol Architects Drive sp. z o.o. / Cross Bus sp. z o.o. / Murapol Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. / Partner S.A.), lidera na polskim rynku deweloperskim.

Case study

Stopklatka S.A. (Grupa Agora)

Bieżąca obsługa prawna nadawcy kanału filmowego i serialowego Stopklatka TV w procesie wdrożenia wymogów RODO oraz opiniowanie instrukcji przekazywanych klientowi przez Grupę Agory.

Case study

Polskie Linie Lotnicze LOT

Wsparcie w realizacji kompleksowej dokumentacji i strategii ochrony danych osobowych dla Polskich Linii Lotniczych „LOT” S.A., flagowego polskiego przewoźnika lotniczego.

Case study

Firma szkoleniowa

Przygotowanie dokumentacji RODO dla polskiej firmy, oddziału międzynarodowej firmy niemieckiej zajmującej się organizacją szkoleń i publikacją materiałów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Roman Iwański

Partner Warszawa

Paulina Wyrostek

Counsel Kraków

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Jakub Przybyliński

Prawnik Warszawa

Małgorzata Tomaka

Prawnik Katowice

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close