Najczęściej szukane

EN

Lotnictwo, Obrona i Bezpieczeństwo

Nasz zespół ekspertów posiada bogate doświadczenie w sektorze lotniczym, obronnym i bezpieczeństwa. Ze względu na członkostwo w NATO oraz wojnę na Ukrainie, która toczy się u granic Polski, polski przemysł lotniczy i obronny odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie międzynarodowym. W związku z tym, przemysł ten stoi przed wieloma rosnącymi wyzwaniami, które zmuszają polskie i międzynarodowe firmy świadczące usługi lotnicze i obronne do podjęcia zdecydowanych kroków.

Już przed ostatnimi wydarzeniami istniała rosnąca potrzeba modernizacji wojska. W obliczu ciągle zmieniającego się rynku i niezwykle konkurencyjnego otoczenia, potrzeba ta uległa gwałtownemu przyspieszeniu.

Nasze praktyka Lotnictwo, obrona i bezpieczeństwo wspiera klientów działających w polskiej branży w następujących głównych obszarach:

 • Sprzedaż produktów i usług
 • Aspekty regulacyjne
 • Transakcje, w tym fuzje i przejęcia oraz joint ventures

Usługi

Sprzedaż produktów i usług

Działając na terenie Polski, głównym odbiorcą dla większości naszych klientów jest Ministerstwo Obrony Narodowej („MoN„) i jego wewnętrzne jednostki/organy, w szczególności dział zaopatrzenia funkcjonujący pod nazwą Agencja Uzbrojenia („AU„).

Procesy zamówień prowadzone przez AU oparte są na bardzo rygorystycznych zasadach polskiego Prawa Zamówień Publicznych 2019 („PZP„).

W wyjątkowych przypadkach AU może nie odwoływać się do PZP, w związku z czym przetargi i umowy podlegają polskiemu prawu cywilnemu.

W B2RLaw wspieramy finalizację transakcji sprzedaży produktów i/lub usług dla MoN (zarówno w procesach przetargowych na podstawie PZP, jak i prawa cywilnego) poprzez:

 • Dogłębne zrozumienie polskiego prawa zamówień publicznych, które może być bardziej skomplikowane, niż w innych jurysdykcjach;
 • Ułatwianie i nawiązywanie wczesnej komunikacji z AU w celu ustalenia jasnych wymagań przetargowych;
 • Przegląd umów na dostawy proponowanych przez AU;
 • Pomoc w dostarczaniu produktów do MoN, co często wymaga współpracy z innymi jednostkami MoN i może skomplikować lub opóźnić proces dostawy;
 • Ułatwianie komunikacji z MoN, gdzie np. akceptowana jest wyłącznie dokumentacja w języku polskim;
 • Wyjaśnienie zasad działania konsorcjum, gdzie wszyscy jego członkowie ponoszą pełną odpowiedzialność wobec MoN, niezależnie od ustaleń pomiędzy stronami.

 

Aspekty regulacyjne

Dostawcy zainteresowani stałą obecnością w Polsce (powszechną praktyką jest zakładanie przez firmy lokalnych spółek zależnych odpowiedzialnych za rozwój biznesu i monitorowanie procesów przetargowych, jak również rozpatrywanie reklamacji gwarancyjnych) często będą musieli uzyskać koncesję od polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Kancelaria B2RLaw doradzała przy wielu wnioskach koncesyjnych, a w szczególności:

 • W zakresie koncesji, uwzględniając staranny opis zgodny z regulacjami ustawowymi;
 • Kwestiach zgodności wniosku o koncesję, np. spełnienie wymogów lokalowych przez podmiot ubiegający się o koncesję;
 • Asystowania i uczestniczenia w spotkaniach z koncesjonariuszem.

 

Transakcje, w tym fuzje i przejęcia oraz joint ventures

Zespół B2RLaw doradza również w pełnym zakresie transakcji dotyczących organizacji zaangażowanych w sektor lotniczy i obronny, w tym:

 • Zakładanie działalności;
 • Fuzje i przejęcia lub joint ventures;
 • Finansowanie aktywów i leasing dostaw;
 • Nabycie i/lub wynajem pomieszczeń lub budowa zakładów produkcyjnych.

Doświadczenie

Skandynawska organizacja sektora obronnego

Doradztwo na rzecz skandynawskiej organizacji sektora obronnego w szeregu procesów przetargowych obejmujących dostawę okrętów wojennych i łodzi podwodnych.

Case study

Izraelski producent/dostawca dronów (UAV)

Doradztwo na rzecz izraelskiego producenta/dostawcy dronów (UAV) w sporze z polskim Ministerstwem Obrony Narodowej w zakresie dostaw dronów.

Case study

Ukraińska spółki sektora obronnego

Doradztwo na rzecz ukraińskiej spółki sektora obronnego w zakresie importu towarów wojskowych z USA i ich wysyłki przez terytorium Polski.

Case study

Przedsiębiorstwo produkcyjne

Doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie dostawy armaty i lufy do polskiego wojskowego instytutu naukowego.

Case study

Klient prywatny

Doradztwo na rzecz klienta w zakresie przedłużenia koncesji na produkcję, serwis i dystrybucję różnorodnych produktów wojskowych.

Case study

Klient prywatny

Doradztwo na rzecz klienta w zakresie prowadzenia szkoleń dla Wojska Polskiego.

Case study

Przedsiębiorstwo produkcyjne

Doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie dostaw granatów dymnych do AU.

Case study

Przedsiębiorstwo produkcyjne

Doradztwo na rzecz firmy produkcyjnej w zakresie dostaw amunicji długodystansowej do AU.

Case study

Przedsiębiorstwo produkcyjne

Doradztwo na rzecz przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie dostawy opancerzonych pojazdów ratowniczych (ARV) dla AU.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Bogdan Duda

Partner Warszawa

Roman Iwański

Partner Warszawa

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Paulina Wyrostek

Counsel Kraków

Paulina Milewska – Mróz

Starszy Prawnik Katowice

Danyila Zubach

Młodszy Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close