Najczęściej szukane

EN

Compliance 360

Organizacje chcące budować przewagę konkurencyjną muszą stale monitorować i dostosowywać się do ewoluujących ram regulacyjnych. Staje się to szczególnie kluczowe w dobie szybkiego rozwoju technologii i niestabilnej sytuacji makroekonomicznej, przyczyniających się do zmian prawa na szczeblu krajowym i unijnym.

Czym jest Compliance 360?

Compliance prawny oznacza dostosowywanie organizacji do wymogów prawnych. Compliance 360 to nie tylko zgodność z wymogami prawnymi ale także z pewnymi przyjętymi standardami postępowania, regulacjami branżowymi i zasadami etycznego postępowania. Nasz zespół świadczy kompleksowe doradztwo w zakresie dostosowania organizacji do tych norm.

Co nas wyróżnia?

Multidyscyplinarna praktyka Compliance 360 w B2RLaw skupia prawników, którzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie w doradztwie korporacyjnym w zakresie prawa krajowego i unijnego.

Członkowie naszego zespołu rozumieją kluczowe trendy współczesnej gospodarki. Na co dzień doradzają firmom z wielu branż, takich jak: nowe technologie, energetyka, finanse, przemysł, budownictwo, nieruchomości, FMCG, media, obronność i przemysł farmaceutyczny.

Naszym celem jest zapewnienie klientom komfortu niezbędnego do sprawnego podejmowania trudnych decyzji poprzez zapewnienie skutecznych procedur wewnętrznych, zgodności z prawem i przepisami wewnętrznymi. Projektujemy szyte na miarę mechanizmy zapobiegania ryzyku, koncentrując się na działalności, strukturze, kulturze i potrzebach klienta. Doradzamy przy definiowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu mechanizmów niezbędnych do zapobiegania naruszeniom prawa i uniknięcia potencjalnej odpowiedzialności. Planujemy i przeprowadzamy audyty wewnętrzne, jako środek prewencyjny lub reaktywny w przypadku zidentyfikowania sytuacji ryzyka.

Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie transgraniczne oraz znajomość międzynarodowych standardów i wymagań w obszarze compliance.

Usługi

Ład korporacyjny

 • przeprowadzanie audytów
 • przygotowywanie regulaminów organów i komitetów doradczych
 • przygotowywanie planu działań dla poszczególnych organów
 • organizacja i prowadzenie szkoleń
 • outsourcing funkcji Compliance Officera
 • opracowywanie procedur antykorupcyjnych
 • opracowanie procedur z zakresu AML
 • rekomendacja procedur zgodnych z regulacjami rynku finansowego (MAR)
 • wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu procedur, strategii ESG

 

Sygnaliści

 • przygotowanie procedur pod wymogi ustawy o ochronie sygnalistów
 • obsługa kanału zgłoszeń nieprawidłowości
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • rekomendacja odpowiedniego dostawcy oprogramowania

 

IT, e-commerce i cyberbezpieczeństwo

 • opracowywanie procedur w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 • przygotowanie procedur pod wymogi RODO
 • opracowywanie procedur związanych z cyberbezpieczeństwem
 • opracowywanie regulaminów, polityk, zgód marketingowych, klauzul informacyjnych

 

Postępowania

 • prowadzenie dochodzeń wewnętrznych
 • asysta w przypadku postępowań dot. kontroli i przeszukań w tym prowadzonych przez UOKIK
 • przygotowywanie instrukcji na wypadek kontroli
 • ochrona przed popełnianiem przestępstw gospodarczych (KKG)
 • audyty antitrust

 

Przygotowanie kadry wyższego szczebla

 • ochrona przed negatywnymi skutkami decyzji (Head’s Safe Box)
 • szkolenia zarządu i menadżerów w tym w obszarze ochrony konkurencji oraz AML
 • weryfikacja projektów decyzji i rozstrzygnięć niosących ryzyko:
  • niedopełnienia obowiązków służbowych,
  • przekroczenia uprawnień,
  • braku należytej staranności
  • konfliktu interesów

 

Podatki

 • przeprowadzanie przeglądów i audytów podatkowych obejmujących weryfikację wywiązywania się z obowiązków w zakresie prawa podatkowego
 • opracowywanie, weryfikowanie i wdrażanie procedur podatkowych
 • szkolenia w obszarze prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego
 • wsparcie w zakresie wdrażania form współpracy z administracją podatkową (cooperative compliance)
 • przygotowywanie opinii w zakresie prawa podatkowego
 • przygotowywanie wniosków o interpretacje indywidualne, opinie zabezpieczające, wiążące informacje i inne formy wyrażania stanowiska przez przez organy podatkowe w sprawach podatników;
 • raportowanie schematów podatkowych
 • asysta w przypadku postępowań i kontroli dotyczących prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego
 • przygotowywanie informacji o strategii podatkowej

Doświadczenie

EG A/S

Bieżące doradztwo korporacyjne dla firmy produkującej oprogramowanie, jednej z największych firm informatycznych w Skandynawii, zatrudniającej w Polsce blisko 150 pracowników.

Case study

Johnson Matthey

Bieżące doradztwo korporacyjne dla notowanej na brytyjskiej giełdzie międzynarodowej spółki z branży naukowej i chemicznej, która jest liderem w dziedzinie zrównoważonych technologii na świecie. Johnson Matthey posiada znaczące udziały w Polsce, jeden duży zakład produkcyjny i wciąż się rozwija.

Case study

Grupa JSW

Bieżące doradztwo korporacyjne dla największego producenta wysokiej jakości twardego węgla koksującego i głównego producenta koksu w Unii Europejskiej. Doradztwo w zakresie dostosowania spółek z Grupy Kapitałowej JSW, operatorów usług kluczowych, do wymogów ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Dostosowanie do wymogów RODO 13 spółek z Grupy.

Case study

Podmiot z branży finansowo-księgowej

Doradztwo na rzecz podmiotu z branży finansowo-księgowej w zakresie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w tym przygotowanie procedur AML.

Case study

Acalis

Bieżące doradztwo korporacyjne dla globalnej grupy opieki zdrowotnej, pochodzącej z Belgii, specjalizującej się w opiece nad osobami starszymi.

Case study

Wiodący europejski producent żywności

Rewizja i doradztwo we wdrożeniu nowych procedur dotyczących opodatkowania VAT transakcji łańcuchowych wewnątrz Unii Europejskiej oraz w eksporcie dla jednej z wiodących europejskich grup produkujących żywność.

Case study

Podmiot z sektora paliwowo-energetycznego

Przygotowanie i nadzór nad audytem środowiskowym prowadzonym na zakładzie produkcyjnym podmiotu z branży paliwowo-energetycznej.

Case study

Firma technologiczna

Wdrożenie procedur stosowania zachęt podatkowych dla działalności innowacyjnej dla firmy z sektora IT.

Case study

Producent rowerów elektrycznych

Doradztwo w zakresie dostosowania działalności pod wymogi polskiego systemu podatkowego, a także wsparcie podatkowe w zakresie importu rowerów elektrycznych na teren Unii Europejskiej.

Case study

Grupa 4fun Media

Wdrożenie wymogów RODO oraz zapewnienie bieżącej obsługi prawnej spółek z Grupy Kapitałowej 4FUN MEDIA (4fun Media S.A. / Bridge2Fun sp. z o.o. / Cupsell sp. z o.o. / Screen Network S.A.).

Case study

Polskie Linie Lotnicze LOT

Wsparcie w realizacji kompleksowej dokumentacji i strategii ochrony danych osobowych dla Polskich Linii Lotniczych „LOT” S.A., flagowego polskiego przewoźnika lotniczego.

Case study

Silvair

Zapewnienie bieżącej obsługi prawnej, w tym dostosowanie spółki pod wymogi RODO.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Bartłomiej Jankowski

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Rafał Stroiński

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Roman Iwański

Partner Warszawa

Agnieszka Hajos – Iwańska

Partner Kraków

Paulina Milewska – Mróz

Counsel Katowice

Paulina Wyrostek

Counsel Kraków

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close