Najczęściej szukane

EN

Dochodzenia

Rozmiar i złożoność organizacji biznesowych, a także rosnąca liczba regulacji i ryzyk związanych z działalnością gospodarczą, może powodować szereg nieprawidłowości prawnych w działaniu organizacji. Nieprawidłowości te mogą narazić na szkodę majątek i reputację firmy, co z kolei naraża jej kadrę kierowniczą i pracowników na ryzyko odpowiedzialności osobistej (cywilnej i karnej).

Ryzyko to może zostać ograniczone poprzez wdrożenie odpowiednich wewnętrznych procedur, przestrzeganie tych procedur oraz wszczynanie wewnętrznych dochodzeń w przypadku pojawienia się podejrzeń występowania nieprawidłowości. Dochodzenia takie mają na celu wykrycie charakteru każdej nieprawidłowości, jej przyczyn, osoby (osób) za nią odpowiedzialnej oraz przygotowanie zaleceń w zakresie dalszych działań. Prowadząc dochodzenia wewnętrzne współpracujemy z firmami audytorskimi, które organizują techniczną stronę dochodzenia (zabezpieczenie i wstępną analizę danych cyfrowych), agencjami dochodzeniowymi oraz biurami informacji gospodarczej.

Usługi

  • Przygotowanie wewnętrznego planu dochodzenia i komunikacja z firmami audytorskimi.
  • Uczestnictwo w dochodzeniach wewnętrznych, w szczególności w przesłuchaniach pracowników.
  • Analiza danych cyfrowych, zbieranych i selekcjonowanych przez firmę audytorską.
  • Przygotowanie raportu z dochodzenia we współpracy z firmą audytorską.

Doświadczenie

Spółka z sektora energetycznego

Doradztwo w zakresie wewnętrznego dochodzenia w spółce energetycznej, związanego z nadużywaniem firmowej karty kredytowej przez menedżera średniego szczebla.

Case study

Spółka z sektora medycznego

Doradztwo w zakresie wewnętrznego dochodzenia w firmie medycznej, związanego z rzekomymi nieprawidłowościami w zachowaniu się pracownika w trakcie przetargu publicznego.

Case study

Chińska, międzynarodowa firma technologiczna

Doradztwo dla chińskiej, międzynarodowej firmy technologicznej w sprawie dużego, transgranicznego naruszenia danych, którego sprawca pochodzi z Polski. Doradztwo obejmowało zajmowanie się egzekwowaniem prawa.

Case study

Royal Bank of Canada

Doradztwo na rzecz Royal Bank of Canada, największego banku w Kanadzie, w zakresie dochodzenia i śledzenia procederu prania brudnych pieniędzy, w ramach którego do polskiego banku przekazano wielomilionowe fundusze.

Case study

Przedsiębiorstwo z sektora energii odnawialnej

Doradztwo i współpraca w trakcie postępowania wyjaśniającego w przedsiębiorstwie z sektora energii odnawialnej dotyczącego nieprawidłowości w działaniach jej menedżera.

Case study

Grupa z sektora przemysłu ciężkiego

Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia związanego z domniemanymi ofertami łapówki złożonymi przez pracownika grupy przedsiębiorstw z sektora przemysłu ciężkiego.

Case study

Spółka przejmowana

Zapewnienie wsparcia dla klientów w dochodzeniu, w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy nastąpiło naruszenie umownego zakazu konkurencji przez sprzedawców podmiotu przejmowanego przez spółkę.

Case study

Międzynarodowa firma zajmująca się grami hazardowymi

Doradztwo na rzecz dużej międzynarodowej firmy zajmującej się grami hazardowymi w zakresie dochodzeń prowadzonych przez organy ścigania, wszczętych na podstawie niesłusznych zarzutów ze strony konkurenta.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Bartłomiej Jankowski

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Roman Iwański

Partner Warszawa

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Paulina Milewska – Mróz

Starszy Prawnik Katowice

Dawid Malinowski

Starszy Prawnik Warszawa

Aleksandra Zielińska

Młodszy Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close