Najczęściej szukane

EN

Ochrona konkurencji

Doradzamy naszym klientom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z prawem konkurencji. Zapewniamy naszym klientom kompleksowe doradztwo w zakresie wszystkich aspektów polskiego i unijnego prawa konkurencji. Prowadzimy sprawy dotyczące kontroli połączeń, praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz nadużywania praw konsumentów.

Usługi

  • Identyfikacja potencjalnych problemów naszych klientów oraz prowadzenie seminariów szkoleniowych dla pracowników i kadry zarządzającej z zakresu prawa konkurencji.
  • Przeprowadzanie korporacyjnych audytów antymonopolowych w celu ustalenia, czy nie doszło do naruszenia prawa konkurencji.
  • Doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję.
  • Doradztwo w sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku.
  • Świadczenie pomocy prawnej w przypadku kontroli lub przeszukań przeprowadzanych przez Prezesa UOKiK w siedzibie przedsiębiorstwa.
  • Doradztwo w sprawach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, takich jak reklama wprowadzająca w błąd.
  • Doradztwo w sprawach kontroli połączeń.
  • Doradztwo w sprawach związanych z kontrolą koncentracji, w tym sporządzanie opinii prawnych związanych z obowiązkiem (lub jego brakiem) zgłoszenia koncentracji.
  • Doradztwo w zakresie naruszeń praw konsumentów.

Doświadczenie

Rada ds. Konkurencji Mołdawii

Przeprowadzenie w Warszawie serii intensywnych szkoleń / seminariów dla delegatów Rady ds. Konkurencji Mołdawii na temat stosowania zarówno prawa konkurencji, jak i pomocy publicznej. Ostatecznym celem projektu było udzielenie pomocy Radzie ds. Konkurencji Mołdawii w zakresie stosowania prawa i zdobycia niezbędnej wiedzy w tym zakresie.

Case study

Hili Ventures

Doradztwo w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na transakcję (kontrola połączeń).

Case study

Remondis sp. z o.o.

Doradztwo w zakresie obowiązku ubiegania się o zgodę na transakcję (kontrola połączeń).

Case study

Kruk S.A.

Doradztwo w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wyrażenia zgody na transakcję (kontrola połączeń).

Case study

Fundusz inwestycyjny

Przygotowanie opinii prawnych i analiz dla funduszu inwestycyjnego na temat obowiązku ubiegania się o zgodę na transakcję.

Case study

Spółka z sektora energetycznego

Uczestnictwo w przygotowaniu audytu antymonopolowego dla podmiotu z sektora energetycznego.

Case study

Kontrola połączenia

Uczestnictwo w przygotowaniu wniosku o przeprowadzenie kontroli połączenia, obejmującego prawidłowe rozpoznanie rynku właściwego oraz złożenie Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowych wyjaśnień, związanych z planowaną koncentracją na rynku fitness.

Case study

Spółka z branży fitness

Identyfikacja potencjalnych problemów w organizacji oraz szkolenie pracowników i kierownictwa w zakresie prawa antymonopolowego dla branży fitness.

Case study

Spółka z branży fitness

Doradztwo prawne na rzecz podmiotu z branży fitness w postępowaniach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Luiza Wyrębkowska

Counsel Warszawa

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Dawid Malinowski

Starszy Prawnik Warszawa

Paulina Milewska – Mróz

Counsel Katowice

Kinga Karaszewska

Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close