Najczęściej szukane

EN

Postępowania karne w sprawach gospodarczych

Przestępczość istnieje od zarania dziejów, lecz od kilku lat obserwuje się rosnącą falę penalizacji zachowań dotychczas prawnie irrelewantnych. Dotyczy to w szczególności działalności gospodarczej. Obecnie przedsiębiorcy stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem swojej działalności w sposób zgodny z rosnącą ilością przepisów, chcąc minimalizować tym samym ryzyko potencjalnej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej.

Nasz doświadczony w tego rodzaju sprawach zespół oferuje bezpośrednią pomoc procesową w sytuacji, gdy powyższe ryzyka ulegną realizacji i zostanie wszczęte postępowanie. Choć nasza praktyka koncentruje się na sprawach karnych gospodarczych, z równą pasją zajmujemy się  innymi sprawami karnym, m.in. dotyczącymi wypadków komunikacyjnych czy błędów medycznych.

Usługi

  • Reprezentowanie oskarżonego w obronie karnej, na wszystkich etapach postępowania.
  • Sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i reprezentowanie poszkodowanych.
  • Reprezentowanie osób poszkodowanych w dochodzeniu odszkodowania w postępowaniu karnym.
  • Reprezentowanie kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw przesłuchiwanych w charakterze świadków w postępowaniu karnym.
  • wsparcie w zakresie kwestii penitencjarnych dla osób tymczasowo aresztowanych bądź skazanych

Doświadczenie

Spółki Skarbu Państwa

Prowadzenie obrony w sprawach dotyczących rzekomej niegospodarności w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Case study

Były urzędnik państwowy wysokiego szczebla

Obrona karna byłego urzędnika publicznego wysokiego szczebla w sprawie dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych członka kolegialnego organu publicznego.

Case study

Rząd i urzędnicy zagraniczni

Obrona karna w sprawie dotyczącej zarzutu szpiegostwa o charakterze gospodarczym na rzecz obcego mocarstwa

Case study

Urzędnicy państwowi i znani biznesmeni

Obrona karna w sprawie dotyczącej nielegalnych podsłuchów.

Case study

Mobbing

Prowadzenie obrony menadżera w sprawie dotyczącej przestępstwa naruszania praw pracownika (mobbing).

Case study

Odpowiedzialność pracodawcy

Obrona karna w sprawie dotyczącej odpowiedzialności za wypadek przy pracy.

Case study

Firma produkująca sprzęt elektroniczny

Reprezentowanie firmy produkującej sprzęt elektroniczny jako poszkodowanego w sprawie o oszustwo związanej z wyłudzeniem nienależnych rabatów.

Case study

Spółka z branży rozrywkowej

Reprezentowanie firmy rozrywkowej jako strony poszkodowanej w sprawie o oszustwo i udaremnianie zaspokojenia wierzycieli.

Case study

Sprawy o zniesławienie/pomówienie

Występowanie w sprawach o zniesławienie lub o pomówienie, zarówno w ramach oskarżenia, jak i obrony.

Case study

Zespół

Nasz zespół, zlokalizowany w trzech biurach w Polsce, tworzy blisko 60 osób, w tym adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi i inni pracownicy zapewniający wsparcie, specjalizujący się w wielu kluczowych obszarach praktyk i sektorach przemysłu.

Bartłomiej Jankowski

Managing Partner w B2RLaw Warszawa

Roman Iwański

Partner Warszawa

Edyta Zalewska

Partner Warszawa

Paulina Milewska – Mróz

Counsel Katowice

Dawid Malinowski

Starszy Prawnik Warszawa

Kinga Karaszewska

Prawnik Warszawa

Jakub Przybyliński

Prawnik Warszawa

Filip Wójtowicz

Młodszy Prawnik Warszawa

Tomasz Husiatyński

Prawnik Warszawa

Agata Semeniuk

Młodszy Prawnik Warszawa

Aleksandra Zielińska

Prawnik Warszawa

Barbara Tchórzewska

Prawnik Warszawa

Kontakt

Nie wiesz z kim się skontaktować? Pomożemy Ci znaleźć odpowiedniego prawnika.

This site uses cookies to improve your experience More information.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close